Pia F-bricka
för Långvind

Hudiksvallskonstnären Pia Forslöf-Nilsson, mer känd som Pia F, har tagit fram en bricka för Långvind. I dag börjar Långvinds byalag, som tidigare i år tog initiativ till brickan, att sälja den.

Brickan är ett härligt gytter, i lätt naivistisk stil, som är typisk för Pia F. Hon har gjort mängder av brickor med motiv från Hudiksvall, Hälsingland som helhet, större samhället som Iggesund, orter som Enånger, byar som Sörfjärden och Hårte, bygder som Forsa och Dellenbygden, men också från öar som Kråkön och Agön. Nu sätter Pia F även lilla Långvind på kartan.

– Jätteroligt, säger Pia F och visar upp den nytryckta brickan.

Brickan finns i två storlekar, med en diameter på 38 respektive 46 centimeter. Långvinds byalag säljer dem för 395 respektive 445 kronor.

Långvindsbrickan täcker hela Långvind, från öarna utanför till Ångersjön, från den gamla järnbruksmiljön till fritidsområdet.

Långvinds andliga centrum, Långvinds kapell, är i brickans blickfång, Men här finns också andra kända Långvindsbyggnader, som Långvinds herrgård, Kungsgården Långvind, Bränneriet, Kolhuset, stångjärnsmagasinet, brandstationen, gnisterhuset och naturligtvis masugnen. Brickan fångar också den nya tidens byggnader som fritidshusen i Långvind och sommarbutiken.

Hon fångar också de fyra årstiderna på brickan, med pilgrimsvandring under hösten, Tomtesmyg under vintern, lindallén i vårskrud och fritidsområdets bad i sommarfägring.

Den som studerar brickan gör hela tiden nya upptäckter i små detaljer: Enångers sockenvapen, säl, bensinpump, skidåkare, milsten, tomte, teatermasker som symboliserar Glada Hudikteatern i Långvind, hästbad och barnbad.

Långvinds byalag fick inspiration till Långvindsbrickan från andra brickor Pia F gjort, bland annat Enångersbrickan, som kom ut förra året. De flesta medlemmar i Långvinds byalag – Långvinds bruks ägare, Långvinds Skog AB, Långvinds kapellförening, Kungsgården Långvind, Långvinds samfällighetsförening och ArcMontana – har köpt huvuddelen av brickorna. Men brickan finns också att köpa hos Långvinds byalag och Kungsgården Långvind.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 31 maj 2018