Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Långvindsproblem
med sophämtning

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds fritidsområde har problem med sin sophämtning. Hudiksvalls kommun har tvingat området att gå från sophämtning vid varje tomt till sophämtning vid ett antal sopstationer – dock utan att erbjuda hämtning av komposterbart avfall!

Hudiksvalls kommun införde förra året sopsortering, med ett kärl för matrester och annat komposterbart avfall och ett kärl för restavfall. Men kommunen hade ingen plan för hur den skulle erbjuda boende i Långvinds fritidsområde och liknande områden – som man tvingar till lämning av sopor vid sopstationer – möjlighet att lämna rötbart avfall i separat behållare.

Anders Kjällman, ordförande för Långvinds samfällighetsförening, är förtvivlad. Föreningsstyrelsen ställer tre frågor till Hudiksvalls kommun i en insändare i Hudiksvalls Tidning den 17 maj 2018, utan att få rimliga svar:

1. ”Vad ligger bakom beslutet att inte skaffa delade kärl för oss som har gemensamma behållare?”

2. ”Hur avser Hudiksvalls kommun att lösa avfall från badstränder och rekreationsområden?”

3. ”Varför ska vi drabbas av en högre taxa för avfallet när inte kommunen som ansvarar för detta kan ordna likvärdiga villkor?”

Lars Hedenström, avfallsingenjör, svarar att kommunen på Långvinds samfällighetsförenings begäran har ”gått med på att ge samfällighetens styrelse ansvaret för insamlingen av avfall på området”. Det är inte sant, för kommunen tvingade fritidsområdet att överge sophämtning vid tomtgräns, vilket Långvind.com skrivit om tidigare.

Vidare säger Lars Hedenström att det är ok att föreningen sköter avfall från badstränder och rekreationsområden. Det är förvisso sant, men han säger inget om att kommunen numera inte betalar samfällighetsföreningen för detta, utan föreningen drabbas enbart av kostnader.

Till sist erbjuder Lars Hedenström föreningen att säga upp avtalet och återgå till hämtning vid tomtgräns. Han säger dock inget om att detta alternativ i praktiken inte existerar, eftersom kommunen vägrar att hämta vid tomtgräns vid de flesta vägar i området med hänvisning till att vändplanen är för liten.

Långvinds samfällighetsförening nöjer sig inte med svaret, utan går nu vidare i bearbetningen av kommunen.

Långvind.com har skrivit om avfallsproblemet i Långvinds fritidsområde i tidigare artiklar: Omöjligt bygga för enskild sophämtning (30 november 2017), Samling i Långvinds fritidsområde (23 juli 2017) och Soprevolution i Långvinds fritidsområde (20 april 2017). Ytterligare artiklar handlar om hämtning av matavfall och sopsortering: Enånger får modern sopsortering (22 maj 2017) och Matavfall blir biogas på Hälsingekusten (16 april 2017).

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv