Boka boende på Kungsgården Långvind!

Soprevolution i
Långvinds fritidsområde

PrintFriendly and PDF

Långvinds fritidsområde går i år in i en ny sophantering, med sophämtning på fem platser istället för hämtning vid varje tomt. Dessutom för soprevolutionen med sig att det blir fler insamlingskärl för återvinning. I förlängningen väntar separat insamling av matavfall, som Hudiksvalls kommun startade i april 2017 (bilden) och når Långvind i november 2017.

Bakgrunden till förändringen i Långvind är att Hudiksvalls kommun vägrar hämta sopor på de smala stigarna, som vägarna heter i fritidsområdet, med minimala vändplaner.

– Orsaken var att vårt vägnät inte levde upp till kraven vad gäller arbetsmiljön för den personal som skötte tömningen av tunnorna, skriver styrelsen för Långvinds samfällighetsförening på föreningens webbplats, Langvind.se.

Beskedet kom 2016. Föreningen ställdes inför ett svårt val. Tre alternativ utkristalliserade sig mer eller mindre omgående:

1. Bygga om vägnätet för att leva upp till kraven så alla kunde behålla soptunnorna vid fastigheten.

2. Installera nedgrävda sopcontainrar på ett eller flera ställen.

3. Avtala med Hudiksvalls kommun att kommunen placerar sopcontainrar på ett eller flera ställen.

”En genomgång av det befintliga vägnätet, inklusive vändplaner, gav vid handen att denna lösning [alternativ 1] av både tekniska och ekonomiska skäl inte var realiserbar. Nedgrävada sopcontainers [alternativ 2] var inte realiserbar i det korta perspektivet då underlaget för att välja storlek på dessa olika containers saknades. Då dessutom Kommunen informerade att insamling av matavfall i separata behållare skulle realiseras var det lämpligt att avvakta detta tills vald lösning av matfallsinsamlingssystem var känt”, skriver styrelsen.

Slutsatsen blev alltså alternativ 3. Konkret innebär den sopbehållare vid Svensviksvägen, Sommarbutiken, Fornstigen, Kråknäsparkeringen och Hallonstigen. Styrelsen ser flera fördelar med detta:

• Placeringen av containrar kan med hjälp av kommunens experter väljas med hänsyn till att minimera avståndet.
• Föreningen och kommunen får tid att analysera volymer vid varje enskild sopstation och kan lätt byta till lämpligare storlek.
• Placeringarna av sopstationerna kommer enkelt att kunna förändras om någon eller några placeringar varit olämpliga.
• Inför insamling av matavfall, kan föreningen ta ställning till en övergång till nedgrävda sopkärl för matavfall och restavfall.

Om det blir aktuellt med nedgrävda sopstationer, kräver en sådan lösning att samfällighetsföreningens årsmöte säger ja till detta. Det kräver också att samfällighetsföreningen genomför en ny lantmäteriförättning, som gör att föreningen har rätt att realisera detta alternativ.

Den 1 maj 2017 kommer två nya insamlingskärl till Kråknäsparkeringen, en för plastavfall och en för plåtavfall.

Långvind.com har tidigare skrivit om Hudiksvalls matavfallsinsamling, Matavfall blir biogas på Hälsingekusten (16 april 2017). Insamling sker i bruna papperspåsar för matavfall, som läggs i bruna sopkärl. Restavfall går i vanliga plastpåsar till befintliga gröna sopkärl. Sopbilen tömmer båda tunnorna i sopbilen, som har ett fack för matavfall och ett för restavfall. Matavfallet ska bli till biogas för fordon.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv