Boka boende på Kungsgården Långvind!

Enånger får
”bygdeblad”

PrintFriendly and PDF

Enångers bygdegårdsförening har gett ut första numret av ”Enångers Bygdeblad”. Den fokuserar på vad som händer i den aktiva bygdegårdsföreningen, som fått ett rejält lyft med ny styrelse och Ingemar Sandehult som ordförande.

”Tanken med bladet är att hålla samman och sprida information av verkligt lokal karaktär”, skriver Ingemar Sandehult i bladets ledare.

Enångers Bygdeblad vill erbjuda socknens många föreningar ett informations- och annonsorgan:

”Alla har samma problem att sprida information om sin verksamhet och vad man vill uppnå. Därför finns detta blad”, skriver han och utlovar bland annat ett gemensamt kalendarium.

Detta första nummer berättar mycket om vad som har hänt i Enångers bygdegård, planer för närmaste framtiden och om kommande verksamhet i bygdegården.

Sommarens stora begivenhet blir ”långloppis” den 1–31 juli klockan 11–15. Den som vill ha sina saker till försäljning hela månaden, bidrar med två dagars bemanning av loppmarknaden, ett engångsbelopp på 100 kronor och kommission på tio procent av sålt värde. Intresserad kan kontakta Marie Sandehult på mobil 070-334 81 26 eller e-post marie.sandehult@gmail.com.

Bygdebladets första nummer är fyra A 4-sidor. Informations- och reklambladet delas ut till alla hushåll i Enånger med postnummer 825 95 och 825 96.

Planerna är att komma ut med fyra nummer per år. Nummer två ”planeras att komma i Enångers brevlådor första veckan i juni”. Bladet är tänkt att vara annonsfinansierat. I första numret finns dock inga annonser mer än att bladet som helhet är en annons för utgivaren Enångers bygdegårdsförening.

Sedan tidigare finns nyhetssajten Långvind.com/nyheter, som bevakar Enånger och Hälsingekusten. Långvind.com har sedan starten 2009 publicerat 2 531 nyhetsartiklar från Hälsingekusten.

Text och foto:
Jörgen Bengtson 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv