Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Samling i
Långvinds fritidsområde

Print Friendly, PDF & Email

I över 20 år har striderna rasat i Långvinds fritidsområde, om skogar, vägar och vintervatten. I år såg det ut att blåsa upp till ny strid om sophanteringen. Men stämman beslutade i stor enighet att utreda frågan tillsammans med Hudiksvalls kommun.

Årets stämma gick som vanligt av stapeln i Kolhuset, Långvindsbruk, med cirka 95 närvarande.

Den stora stridsfrågan var sophanteringen: ska sophanteringen vara gemensam med hämtning på halvdussinet platser, som den är i sommar på försök; eller ska det vara hämtning vid varje enskild tomt, som det varit fram till nu.

Problemet är att Hudiksvalls kommun underkänner flera av de smala vägarnas – eller stigar som det heter i Långvinds fritidsområde – vändplaner, för att de är för små. Frågan är hur många, som inte fyller de tekniska kraven: tolv, säger kommunens entreprenör Suez. Fem, säger kommunen i en färsk utredning från 12 juni 2017 och räknar upp dem: Falkstigen, Fornstigen, Ljungstigen, Lodjursstigen och Tjäderstigen.

Två motioner krävde två helt olika lösningar på problemet: samling av all sophantering på Kråknäsparkeringen eller sophämtning vid varje tomt. Styrelsen föreslog avslag och en utredning.

Stämman gick på styrelsens linje men tillsatte en utredning med två företrädare för styrelsen och två för motionen som ville ha sophämtning vid varje tomt. Arbetsgruppen ska, tillsammans med Hudiksvalls kommun, ta fram förslag till lösning. Här sätter samfällighetsföreningen press på kommunen, som inte har presenterat ett alternativ med insamling av hushållsavfall och restavfall på ett samlat sätt i områden som Långvinds fritidsområde.

På kommande stämma får vi se om de två olika grupperingarna i föreningen är överens, eller om stämman får ta ställning till två förslag.

Långvinds samfällighetsförening är sannolikt den största i Gävleborg, kanske även i Norrland, för ett fritidshusdominerat området. Det ger föreningen muskler och möjligheter.

Ett tydligt exempel på det är att området har en sommarbutik – vad Långvind.com vet den enda kvarvarande på Hälsingekusten – fyra boulebanor, två tennisbanor, bangolf och flera andra idrottsplaner. Den stora satsningen på vintervatten till alla, vilket kostat 42 000 kronor per fastighet, är nu också i hamn, liksom nya vattenbrunnar och nytt reningsverk. I år slutför även föreningen arbetet med att dra kanalisation för fiberoptiskt bredband till alla tomter på Korsholmen (friluftsområdets etapp 2).

Alla val gick lugnt till väga.

Den nya styrelsen består av: Anders Kjällman, ordförande, Fredrik Berglund, Anders Björkman, Elisabet Bystedt, Mats Ekman, Jan Evaldsson, Lisa Holst, Tord Karlsson, Per Rosén, Sven Sjöberg och Gösta Strömberg.

Revisorer är Anders Järnkrok och Jan Linnersand, med Tommy Karlsson och Elisabeth Hoeflich som ersättare.

Även valberedningen blev omvald, med Ove Nygren, Carina Ravnsborg, Lennart Sundberg och Jorma Saarela.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

 

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv