Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Omöjligt bygga för
enskild sophämtning

Print Friendly, PDF & Email

Det går inte att bygga om vägarna i Långvinds fritidsområde för sophämtning vid varje tomt. Sommaren 2017 gick Hudiksvalls kommun över till kollektiv sophämtning i området. Många protesterade mot detta på samfällighetsföreningens årsstämma i juli. Stämman tillsatte en arbetsgrupp, ”som tillsammans med Hudiksvalls kommun ska presentera förslag till avfallshantering, som extrastämma eller ordinarie stämma 2018 får ta ställning till”.

Arbetsgruppen presenterade sin genomgång i veckan. Den visar att det inte går att genomföra en hämtning vid enskild tomt.

Arbetsgruppen har haft möte med kommunen och entreprenören Suez. Man har gått igenom samtliga 21 vägar – eller stigar som de heter i området – med ett nedslående resultat för dem som vill ha enskild sophämtning:

• Tre stigar kan trafikeras med sopbil genom enklare justering av vändplanen.

• Nio stigar kräver ombyggnation av vändplan, där berörda fastighetsägare måste släppa till mark i form av servitut. Totalt krävs det 13 servitut. När föreningen frågade berörda fastighetsägare om de kunde tänka sig ett servitut, var det bara på en stig som svaret blev positivt.

• Nio stigar går inte att bygga om vändplanen på, så sopbilen kan vända reglementsenligt. Här blir det alltså absolut nödvändigt med någon form av gemensam sophantering.

Efter detta besked lämnade två av ledamöterna arbetsgruppen, de som ville ha sophämtning vid varje tomt.

– Antalet stigar/vägar som via olika åtgärder från samfällighetens sida skulle kunna få tillgång till tomtbaserad sophantering inskränker sig till 4 stycken av totalt 21, summerar arbetsgruppen.

Därmed verkar frågan vara tillbaka på ruta ett, det vill säga styrelsens gamla förslag att installera kärl för gemensam sophantering på cirka halvdussinet ställen i fritidsområdet. Det innebär i praktiken hämtning av matavfall (bilden visar kärl för hämtning vid tomt) och restavfall, kanske också hämtning av några avfallsfraktioner, som inte är kommunens ansvar.

Stämman i juli 2018 får ta ställning till arbetsgruppens och styrelsens förslag.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv