Rivning i
Långvind utan lov

Holmen Skog AB:s rivning av märkesbyggnaden hamnmagasinet i Långvindsbruk, Enånger, har skett utan rivningslov. Långvind.com ställer frågan om rivningslov till Hudiksvalls stadsarkitekt:

Är det möjligt att riva en byggnad som hamnmagasinet i Långvind utan rivningslov?

– Ja, tyvärr är det så. Jag försökte under min tid som stadsarkitekt i Nordanstig att hindra rivning av ett sädesmagasin i Andersfors, som Holmen ägde. De rev och det blev en rättslig prövning av fallet, där Holmen fick rätt, eftersom byggnaden klassades som ekonomibyggnad och rivningslov/rivningsanmälan därmed inte krävdes, säger Christina Englund till Långvind.com.

Byggnaderna i Långvindsbruk har inget antikvariskt skydd, förutom ett utpekat fornlämningsområde med klassning ”övrig kulturhistorisk lämning”, berättar hon.

Christina Englund tycker att Långvindsbruk behöver ett ordentligt skydd i form av områdesbestämmelser.

Innebär avsaknaden av områdesbestämmelser att Holmen Skog kan fortsätta riva i stort sett vad bolaget vill: ångsågen, masugnruinen, diverse sjöbodar, tre magnifika sädesmagasin etc?

– Ja, om byggnaderna räknas som ekonomibyggnader och inte har något annat skydd – vilket jag inte tror de har – så är det tyvärr så, säger Christina Englund.

När Långvind.com besökte platsen, där det tills för några dagar sedan stod ett stort hamnmagasin, finns nu bara en hög med bråte, en stor grävmaskin, tre containrar med rivningsmateriel, en lastbil som tömmer platsen och en sönderkörd vändplan.

Långvind.com har haft flera artiklar om försäljningen av Långvinds bruk och dess direkta och indirekta följder: Hamnmagasinet i Långvind rivet (11 februari 2020), Långvinds mack gått till historien (18 januari 2020), Långvinds herrgård till salu via mäklare (10 november 2019), Långvinds camping stänger efter 50 år (6 maj 2019), Långvinds kapell säkrar för framtiden (7 februari 2019), Holmen Skog har tagit över Långvind (28 november 2019), Långvinds herrgård fortsatt till salu (20 oktober 2018), Stor intresse för Långvinds försäljning (20 september 2018), Holmen köper Långvinds bruk (17 september 2018), Långvinds bruk till försäljning (27 maj 2018) och Generationsskifte i Långvind (20 september 2015).

text och foto:
Jörgen Bengtson