Holmen Skog river
ytterligare i Långvind

Holmen Skog AB är i färd med att riva ytterligare en byggnad i Långvinds bruk, den grå ladan bredvid den stora, röda ladan i början av Snäckenvägen.

En stor grävmaskin står beredd att inleda rivningen. Den grå ladan är utplockad och dörrarna rivna. Nästa steg blir rivning av byggnaden. Därmed förlorar Långvind ytterligare en märkesbyggnad, om än liten och i skuggan av den röda ladan. Båda byggnader ligger i anslutning till det som historiskt var Långvinds by, som föregick födelsen av Långvinds bruk 1687.

Holmen Skog köpte Långvinds bruk i ett jätteaffär i september 2018. Förändringens vind sveper sedan dess över det gamla bruket på Hälsingekusten.

För drygt ett år sedan rev Holmen Skog en tydligare märkesbyggnad i Långvind, gamla hamnmagasinet, vilket Långvind.com skrev om den 11 februari 2020 i artikeln Hamnmagasinet i Långvind rivet. Efter den rivningen sa Holmen Skog AB i en intervju med Hudiksvalls Tidning den 20 februari att ”vi har inte för avsikt att riva fler byggnader”. Men nu river alltså Holmen Skog ytterligare en byggnad.

Inom loppet av två år har Holmen Skog rivit fyra anläggningar i Långvindsbruk: campingplatsen, som saknade bygglov, gamla bensinstationen, som en höststorm 2019 skadade så svårt att man rev det lilla huset i januari 2020, hamnmagasinet i februari förra året och nu i april 2021 den grå ladan i Långvinds by.

När Långvind.com besöker platsen i dag var den grå ladan riven. Allt som var kvar var markrester. Rivningsvirket hade fyllde sex containrar. Enda värt att spara var en dörr.

Hudiksvalls kommun beslutade 2020 att ta fram en områdesplan för Långvindsbruk. Målet med planen är att skydda byggnader och villkora rivningar med att man söker och får rivningslov. I dag kan fastighetsägare, i kraft av att man äger en skogsbruksfastighet, riva byggnader och genomföra andra förändringar, som annars kräver rivningslov eller bygglov.

Långvind.com har haft flera artiklar om försäljningen av Långvinds bruk och dess direkta och indirekta följder: Holmen Skog vill inte riva mer (23 februari 2020), Rivning i Långvind utan lov (13 februari 2020), Hamnmagasinet i Långvind rivet (11 februari 2020), Långvinds mack gått till historien (18 januari 2020), Långvinds herrgård till salu via mäklare (10 november 2019), Långvinds camping stänger efter 50 år (6 maj 2019), Långvinds kapell säkrar för framtiden (7 februari 2019), Holmen Skog har tagit över Långvind (28 november 2019), Långvinds herrgård fortsatt till salu (20 oktober 2018), Stor intresse för Långvinds försäljning (20 september 2018), Holmen köper Långvinds bruk (17 september 2018), Långvinds bruk till försäljning (27 maj 2018) och Generationsskifte i Långvind (20 september 2015).

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 27 april 2021