Kungsgården Långvind
utvidgar domänerna

STF boende & konferens Hudiksvall Kungsgården Långvind har utvidgat sina domäner. Nu är hela anläggningen en del av fastigheten Långvind 1:2. Tidigare stod två av husen – nya Österhuset och Telestation – på ofri grund.

– Det känns mycket skönt att vi äntligen gått i mål med lantmäteriförrättningen. Vi köpte för flera år sedan marken vi arrenderat av de gamla ägarna till Långvinds bruk. Men det tog lång tid innan Lantmäteriet slutförde sitt arbete, säger Agneta Bengtson på STF Kungsgården Långvind.

Lantmäteriet slog ner de nya gränsmarkeringarna i marken i den 29 oktober 2021. På bilden ser vi Lantmäteriet slå ner ett av de två tre nya rören, som markerar de nya gränserna mot öster och de centrala delarna av Långvindsbruk.

Men inte förrän den 12 januari 2022 trädde fastighetsregleringen i kraft.

– Nu har vi exakt 4 938 kvadratmeter. Våra fyra byggnader står äntligen samlade på Kungsgården Långvinds mark, säger hon.

Text och foto:
Jörgen Bengtson