Boka boende på Kungsgården Långvind!

Enskild sophämtning i
Långvinds fritidsområde

Print Friendly, PDF & Email

Hudiksvalls kommun gör en sensationell vändning och börjar hämta sopor vid tomtgräns i Långvinds fritidsområde igen.

Långvinds fritidsområde blev berövad sin sophämtning vid tomtgräns för några år sedan. Hudiksvalls kommun vägrade hämta sopkärl längs de många gånger smala och sönderkörda vägarna utan ordentlig vändplats. Alla tvingades lämna sina sopor i centrala behållare, utan möjlighet att sortera ut komposterbart avfall. Resultatet blev höjd taxa – och sämre service.

Långvinds samfällighetsförening organiserat Gävleborgs största fritidshusdominerade område. Föreningen vill att husägarna ska kunna sortera matavfall och annat komposterbart avfall i egen tunna. Till saken hör att av områdets 340 bebyggda tomter är det bara 29 som har permanentboende. Men dagens taxa utgår från att alla är permanentboende. Men Hudiksvalls kommun har alltså sagt nej till sopsortering fram till nu, både för hämtning vid tomtgräns och centralt i området.

I Hudiksvalls kommun kan fastighetsägare välja mellan tre abonnemang för sophämtning. Kommunen har tvingat på Långvinds samfällighetsförening det dyraste abonnemanget,  som innebär att både matavfall och övriga hushållssopor slängs i samma behållare. Både förening och hushåll i fritidsområdet efterlyser ett system med separata kärl för komposterbart avfall  (bilden) och övrigt avfall (grönt kärl).

Nu gör kommunen en helomvändning. Det blir åter sophämtning vid tomtgräns eller nära tomten, nu med tillägget att varje abonnent kan välja att sortera komposterbart avfall i särskild tunna. Det innebär i sin tur lägre avgift. Det blir alltså inte längre samfällighetsföreningens ansvar att sköta hushållsavfallshanteringen för fastighetsägarna.

En arbetsgrupp gemensam för kommunen och föreningen ska utreda vid vilka vägar – eller stigar som de vanligen heter i Långvinds fritidsområde – kommunen kan hämta kärlen vid tomtgräns och var det krävs uppsamlingsplatser.

– Vi är beredda att diskutera någon form där vi får enskilda kärl igen. Vi har pratat om man delar det bruna kärlet på tre fastigheter men har var sitt grönt kärl, säger Anders Kjällman, ordförande för Långvinds samfällighetsförening, till Långvind.com.

– Vi kommer i år att reparera stigar som är sönderkörda, så sopbilen ska ha lättare att köra, säger han.

Kommunen räknar med att det  nya systemet ska vara på plats om cirka ett år.

Langvind.com har haft många artiklar om sopproblemen i Långvinds fritidsområde: Fortsatt bråk om sopor i Långvind (10 mars 2020), Snäckenvägen går in i Långvinds samfällighet (20 juli 2019), Långvinds fritidsområde växer i folk och hus (18 juli 2019), Missnöje med sopor på Långvindsstämma (22 juli 2018), Långvindsproblem med sophämtning (2 juli 2018), Soprevolution i Långvinds fritidsområde (20 april 2017), Matavfall blir biogas på Hälsingekusten (16 april 2017), Lugn i Långvind (24 juli 2016) och Bättre ordning i Långvind (2 augusti 2012).

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv