Långvinds fritidsområde
växer i folk och hus

Långvinds fritidsområde har aldrig varit så stort som i dag, vare sig man räknar antalet bofasta invånare, bebygga fastigheter eller fritidshusboende.

På lördag håller Långvinds samfällighetsförening årsstämma i Långvindsbruk. Styrelsen kan summera ett år med bekymmer kring vatten och sopor men glädjebesked kring befolkningssiffror och samgående med Snäckenvägens samfällighetsförening.

Långvinds fritidsområde har aldrig haft så många bofasta invånare som inför stämman 2019, 58 personer mot 52 för ett år sedan. I början av 1990-talet hade fritidsområdet fem invånare, så befolkningsutvecklingen imponerar.

Antalet bebyggda fastigheter – både för permanent- och fritidsboende – har heller aldrig varit så högt som vid utgången av 2018, 341 fastigheter. Flest bor i den äldre delen, etapp 1, med 297 bebyggda och 43 obebyggda tomter. På Korsholmen, etapp 2, finns 44 bebyggda och 55 obebyggda tomter.

Totalt har Långvinds fritidsområde 98 obebyggda tomter. Till detta kommer 209 tomter på Korsholmen, som är avsatta som tomter enligt gällande kommunal plan; ägaren till tomterna, Elisabeth Widmer-Morath, har dock inga planer på att sälja eller bebygga tomterna.

Antalet fritidshusboende finns det inte några officiella siffror på, men med tanke på antalet bebyggda tomter borde antalet fritidshusboende uppgå till över tusen personer.

Totalt omfattar Långvinds fritidsområde 648 tomter, varav 439 är avstyckade. Det gör sannolikt Långvind till Norrlands största fritidshusdominerade område i en samfällighetsförening. Även om man bara räknar antalet bebyggda tomter, 341 fastigheter, kan Långvind mycket väl vara störst.

Antalet bebyggda tomter har ökat med 15 sedan 2011, enligt bokföringen som Långvinds samfällighetsförening för. Den definierar bebyggd tomt som tomt med beviljat bygglov.

Långvinds fritidsområde har vuxit med besked på flera områden: fler bofasta, fler fritidshusboende, fler bebyggda tomter och sedan några år också vintervatten och fiberoptiskt bredband till alla tomter. Därmed har föreningen lagt en grund för fortsatt ökning av både bebyggda tomter och bofast befolkning.

Långvinds fritidsområde var länge ett av få samhällen i Hudiksvalls kommun – utanför kommunens officiella tätorter och småorter – som ökade i folkmängd. Nu har Långvinds fritidsområde blivit så stort att det kan ta steget in i gruppen av småorter, som har 50–199 invånare i en sammanhållen bebyggelse; definitionen på ”sammanhållen bebyggelse” är ett statistiskt begrepp, som få kan definiera. När Statistiska Centralbyrån (SCB) gör nästa sammanställning, får vi se om Hudiksvall fått en ny småort eller inte.

Bilden är från midsommarfirandet i Långvinds fritidsområde 2016, som samlar folk både från fritidsområdet, resten av Enånger och utsocknes.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 20 juli 2019