Boka boende på Kungsgården Långvind!

Rekordmånga invånare
i Långvinds fritidsområde

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds fritidsområde växer och har nu rekordmånga invånare, 58 bofasta. Till detta kommer fritidsboende vilka i praktiken bor i Långvind, men som är mantalsskrivna på annat håll. I Långvindsbruk fortsätter däremot folkminskningen, nu till den lägsta noteringen någonsin, tio invånare. I byarna Heda, Nora och Myra förblir folkmängden densamma, åtta invånare. Totalt fortsätter Långvind att växa i antal invånare, från 73 för ett år sedan till 76 i dag.

Långvind.coms halvårsgenomgång av folkmängden visar att Långvinds fritidsområde befäster sin position som största ort i Långvind, vilket inte längre är bruksorten, som en gång i tiden hade cirka 400 invånare. Sedan Långvind.com började kartlägga folkmängden i juli 2014, har befolkningen ökat från 69 till 76 folkbokförda invånare, men många fler vistas där året om utan att vara skriven i Långvind.

Långvinds fritidsområde är över tiden den stora befolkningsvinnaren, med i dag 58 invånare. Dessa 58 invånare är drygt tio gånger fler än de fem som var mantalsskrivna i fritidsområdet i början av 1990-talet. Det finns flera sannolika orsaker till befolkningsutvecklingen: en allmän trend att attraktiva fritidsområden växer när fritidshusboende väljer att bli permanentboende; alla har fått vintervatten i fritidsområdet; alla har fått möjlighet till optofiber i fritidsområdet. Folkmängden de sex senaste åren (2019–2014), mätt vid halvårsskiftet, är 58, 52, 50, 47, 46 och 50 invånare.

Långvindsbruk har i dag 10 folkbokförda invånare mot 13 förra året (i juli 2018 angav vi felaktigt befolkningen till 14). När folkmängden låg på topp under artonhundratalet bodde cirka 400 människor i Långvind. Holmen Skog AB:s köp av Långvinds bruk 2018 har sannolikt skyndat på befolkningsminskningen, eftersom en del valt att flytta istället för att köpa loss sin bostad, när Holmen gjort klart att bolaget inte vill vara hyresvärd. Folkmängden de sex senaste åren är 10, 13, 12, 14, 12 och 11 invånare.

Långvind i övrigt – byarna Heda, Nora och Östra Myra – har åtta invånare och en synnerligen stabil folkmängd. Folkmängden de sex senaste åren är nämligen 8, 8, 8, 8, 8 och 8 invånare.

Befolkningsstatistiken är insamlad den 16 juli 2019. Uppgifterna består av folkbokförda personer, som finns i publika källor, i vårt fall Ratsit.se, på adress i Långvind. Utöver folkbokförda, finns ett okänt antal åretruntboende i främst fritidsområdet.

Bilden är från midsommarfirande i Långvinds fritidsområde och får här symbolisera dragkampen om fler boende till Långvind, där alltså fritidsområdet sedan länge avgått med segern.

Långvind.com har haft flera artiklar om befolkningsutvecklingen i Långvind: Befolkningen minskar i Långvind (2 januari 2019), Långvind fortsätter växa (1 juli 2018), Långvind växer i folkmängd (2 januari 2018), Långvind håller föreställningarna (18 juli 2017), Långvind ökar igen (14 juli 2016), Långvind minskar mindre (5 augusti 2015) och Långvind växer igen (19 juli 2014).

Text och foto:
Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv