Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Bombning av
skogarna i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Holmen Skog AB har börjat bomba skogarna i Långvind, Enånger. Men, lugn, det är inte så farligt som det låter.

Bombningen sker med helikopter. Ammunitionen är ”Skog-CAN”, ett grovt granulatgödsel bestående framför allt kväve.

I skogsmark där kväve är en bristfaktor, som fallet är i Långvind, är kvävegödsling en effektiv metod för att öka skogstillväxten.

– Dessutom kan vi visa att skogsgödsling med kväve gör nytta för klimatet trots att tillverkning av kvävegödsel samt transport och spridning är förenade med utsläpp av växthusgaser, skriver företaget Yara, som tillverkar Skog-CAN, på sin webbplats.

Användning av Skog-CAN motsvarar ”en nettobindning av mer än 12 ton växthusgaser per hektar. Det kan jämföras med växtgasutsläpp från svensk konsumtion som är omkring 10 ton per person och år”, skriver Yara.

En helikopter har varit i gång bland annat i dag. Den har hämtat kvävegödsel, som finns i stora vita säckar på strategiska ställen. En depå finns längs Snäckenvägen mellan Långvindsbruk och Långvinds fritidsområde.

Långvind.com får under måndagen  en språkstund med en av två tekniker på backen, bredvid depån på Snäckenvägen.

– Vi kommer också att kalka sjöarna. Vi håller på med kvävegödsling och sjökalkning till november i år, berättar han.

Kväve är ett viktigt näringsämne för alla levande organismer. Brist på kväve är en vanlig faktor, som begränsar tillväxten i skog. Det hjälper inte att både luften och marken har stora mängder kväve; den är inte tillgängligt i en form, som växterna kan tillgodogöra sig.

Växter tar upp kväve i form av nitrat- och ammoniumjoner. Dessa frigörs när dött organiskt material bryts ner. I det kalla klimatet i Norden går den naturliga nedbrytningen långsamt. Därför blir tillgången på lättillgängligt kväve liten. Det är här skogsgödsling, vid rätt tidpunkt och på rätt sätt, kommer in.

Kalken är viktig för att göra sura sjöarna och vattendragen mer basiska genom att återställa dess pH-värde. I dag är behovet av sjökalkning mindre till följd av minskad försurning och högre kvalitet på kalken.

När Holmen Skog AB köpte Långvinds bruk blev man ägare till 5 700 hektar produktiv skogsmark. Här finns ett virkesförrådet på drygt 700 000 skogskubikmeter. Total omfattade köpet 6 900 hektar skog, jordbruksmark, vatten och annan mark.

Holmen Skog AB fick förvärvstillstånd för köpet av Långvinds bruk den 14 november 2018. Därmed blev Holmen ny ägare till det gamla bruket, som varit i familjeägo sedan järnbrukets tillkomst 1687 och sedan 1873 i samma familj.

Långvind.com har haft flera artiklar om försäljningen av Långvinds bruk: Holmen Skog har tagit över Långvind (28 november 2018), Långvinds herrgård fortsatt till salu (20 oktober 2018), Stor intresse för Långvinds försäljning (20 september 2018), Holmen köper Långvinds bruk (17 september 2018), Långvinds bruk till försäljning (27 maj 2018) och Generationsskifte i Långvind (20 september 2015).

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 18 maj 2020


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv