Boka boende på Kungsgården Långvind!

Malmkajen
åter rejäl kaj

Print Friendly, PDF & Email

Långvindsbruk har åter fått en rejäl malmkaj. Långvind har haft en malmkaj sedan slutet av 1680-talet, då järnbruket byggdes. Under årens lopp har dock malmkajen förfallit.

Malmkajen har den hetat i över 330 år. Det var här fartygen landade järnmalmen från främst Roslagen i Uppland och Utö i Sörmland, som sedan blev till järn i masugnen och smidesjärn i smedjorna. Malmkajen var i tjänst under järnbruksepoken, som upphörde 1902.

”Malmkajen” står det fortfarande på en skylt på ”bruksgatan”. Men det har varit lite si och så med kajens hållfasthet. Under några veckor har Nika Bygg renoverat kajen, byggt om stenkistan och försett den med isbrädor. Nu återstår bryggdäcket.

Den nya stenkistan har delvis fått fyllning i form av stenrester från ångbåtsbryggan och sjömagasinet, som Holmen Skog AB rev tidigare i år. Bland stenarna glimmar slaggsten från det gamla järnbruket.

En rejäl stenkista står inte bara emot vågor och vind och på vintern dessutom is. Den är också en bra brygga för fritidsbåtar, vilka sedan länge har ersatt malmskutorna i brukets hamn. Någon har kallat en välbyggd stenkista för bryggornas ”Rolls Royce”.

Nu ska stenkistan kunna klara 40–50 år, säger Nika Byggs folk, som Långvind.com pratat med.

Det var ungefär lika länge sedan malmkajen renoverades förra gången.

Text och foto:
Jörgen Bengton


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv