Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Missnöje med sopor
på Långvindsstämma

Print Friendly, PDF & Email

Åretrunt- och fritidsboende i Långvinds fritidsområde är missnöjda med Hudiksvalls kommuns sophantering. Kommunen införde förra året separat insamling av matavfall och annat rötbart hushållsavfall. Samtidigt förbjöd kommunen enskild hämtning av sopor i fritidsområdet – utan att erbjuda kollektiv insamling av matavfall!

Sophanteringen var en av frågorna, som Långvinds samfällighetsförening behandlade på sin årsstämma i Kolhuset, Långvindsbruk, i dag.

Stämman godkände styrelsens arbete – där man förgäves försökt få kommunen att fortsätta hämta sopor vid varje fastighet – och gav den mandat ”att vid behov, hos Lantmäteriet, initiera en ny förrättning där avfallshantering inkluderas i GA 5”. ”GA 5” syftar på en av samfällighetsföreningens fyra så kallade gemensamhetsanläggningar.

Detta och mycket annat står att läsa i föreningens skrift Långvindsbrevet, som utkommer med två nummer per år och finns på föreningens webbplats, Langvind.se.

Resultatet av kommunens förändrade avfallshantering är att hushållen i Långvinds fritidsområde i dag lämnar avfallet som kommunen hanterar osorterat i 2,5 kubikmeter stora sopkärl på tre ställen i området. Dessa vill samfällighetsföreningen komplettera med kärl för matavfall, vilket kommunen hittills vägrat. Förutom denna insamling, finns också separata kärl för bland annat papper och glas.

Stämman beslutade även att avveckla systemet med stigombud, som inte fungerat på länge.

En fråga som stämman penetrerade både länge och väl var fonderingar och utdebiteringar, där stämman beslutade att avsätta ordentliga summor för underhåll av bland annat vattenverk, vattenledningar och vägar.

Tidigare strider under 20 år i samfällighetsföreningen om skogar, vägar och vintervatten verkar vara över. Stämman fattade rader av beslut i enhällighet och med cirka 110 närvarande i ett fullsatt Kolhuset. Av föreningens 339 bebyggda tomter – totalt omfattar föreningen 439 fastigheter – var 98 representerade på stämman. Ett tecken på enigheten var att det i år inte fanns några motioner till länets största samfällighetsförenings högsta beslutande organ.

Långvinds samfällighetsförening kan också vara den största i Norrland, för ett fritidshusdominerat området. Det ger föreningen muskler och möjligheter.

Ett tydligt exempel på det är att området har en sommarbutik – vad Långvind.com vet den enda kvarvarande på Hälsingekusten – fyra boulebanor, två tennisbanor, bangolf, flera andra idrottsplaner, småbåtshamnar, fiskevatten och stora områden för friluftsliv. Den stora satsningen på vintervatten till alla är i hamn, liksom optofiberkanalisation (bredband) till alla, nya vattenbrunnar och nytt reningsverk – dock har problem med tillräckligt mycket råvatten tillkommit.

Alla val gick lugnt till väga.

Den nya styrelsen består av: Anders Kjällman, ordförande, Fredrik Berglund, Anders Björkman, Mats Ekman, Jan Evaldsson, Lisa Holst, Per Rosén, Sven Sjöberg och Gösta Strömberg, samtliga omval, samt Birgitta Schreiber och Eva Lorendahl, nyval.

Två ledamöter, Elisabet Bystedt och Tord Karlsson, lämnade styrelsen.

Revisorer är fortsatt Anders Järnkrok och Jan Linnersand, med Tommy Karlsson och Elisabeth Hoeflich som ersättare.

Även valberedningen blev omvald, med Ove Nygren, Carina Ravnsborg, Lennart Sundberg och Jorma Saarela, med Ove Nygren som fortsatt sammankallande i valberedningen.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv