Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Fortsatt bråk
om sopor i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds samfällighetsförening, som organiserat Gävleborgs största fritidshusdominerade område, vill kunna sortera matavfall och annat rötbart avfall i egen tunna.  Men Hudiksvalls kommun säger nej. Samfällighetsföreningen tvingas betala en taxa för både åretrunthushåll och utan avfallssortering.

Dubbelfel, tycker Långvinds samfällighetsförening.

Permanent- och fritidsboende i Långvind har länge stridit med Hudiksvalls kommun om sophanteringen. Andra kommuner löser problemet med separat insamling av rötbart avfall och restavfall, men inte Hudiksvalls kommun.

Kommunen säger till Helahälsingland.se (200310) att den hemskt gärna inför separat matavfallsinsamling men att det måste vara separata kärl för varje hushåll. Sedan 2016 vägrar dock kommunen att hämta sopor vid tomtgräns, med hänvisning till att vägarna i området och dess vändplaner är för små.

Kommunens första förslag var att alla skulle dra ut sina tunnor till huvudvägarna, vilket var en ohållbar modell, enligt samfällighetsföreningen. Efter diskussion med kommunen bestämde föreningen att fritidsområdet i stället för soptunnor skulle få gemensamma containrar för hushållsavfall och källsortering.

Sedan årtionden har föreningen – på egen bekostnad – sortering av papper, metall, glas och plast. Därmed minskar avfallsmängden. Mot den bakgrunden tycker föreningen att kommunen borde borde bjuda till och presentera en praktisk lösning.

Till saken hör att av områdets 340 bebyggda tomter är det bara 29 som har permanentboende. Men dagens taxa utgår från att alla är permanentboende…

I Hudiksvalls kommun kan fastighetsägare välja mellan tre abonnemang för sophämtning. Kommunen har tvingat på Långvinds samfällighetsförening det dyraste abonnemanget,  som innebär att både matavfall och övriga hushållssopor slängs i samma behållare.

Föreningens förslag är att kommunen ställer ut 20 bruna soptunnor för matavfall (bilden), men kommunen vägrar med hänvisning till att källan till avfallet inte går att spåra.

Nu har föreningen tröttnat på kommunens agerande.

– Vi har svårt att nå fram i dialogen med tjänstemännen på avfallsavdelningen varför vi vill överlägga med tjänstemännens uppdragsgivare och framföra våra idéer och förslag. Vi ser fram mot att hitta en tid för överläggning /sammanträffande, skriver föreningens ordförande Anders Kjällman i ett mejl till tekniska nämndens ordförande Annika Huber, kommunstyrelseordförande Mikael Löthstam och kommundirektör Bengt Friberg.

Langvind.com har haft många artiklar om sopproblemen i Långvinds fritidsområde: Snäckenvägen går in i Långvinds samfällighet (20 juli 2019), Långvinds fritidsområde växer i folk och hus (18 juli 2019) Missnöje med sopor på Långvindsstämma (22 juli 2018), Långvindsproblem med sophämtning (2 juli 2018), Soprevolution i Långvinds fritidsområde (20 april 2017), Matavfall blir biogas på Hälsingekusten (16 april 2017), Lugn i Långvind (24 juli 2016) och Bättre ordning i Långvind (2 augusti 2012).

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv