🚶🏻‍♀️ Skärvetjärnen–Sivikstjärnen: 11 km

Vandringen ”Kungsgården–Pimsbovägen–Skärvetjärnen–Sivikstjärnen–Byåsen–Kungsgården” är 11,1 kilometer. Den tar cirka 3.10 timmar, inklusive rast på 15–20 minuter.

Vandringen börjar och slutar vid Kungsgården Långvind i Långvindsbruk.

Vandringen går runt sjösystemen sydväst om Långvindsbruk.

Vandringsvägen är lätt att följa med hjälp av denna karta eller anvisningarna nedan.

Vandringen är i huvudsak grusväg, med lite asfaltväg i början och slutet.

Det finns flera platser som lämpar sig för rast, där vi rekommenderar jaktstugan vid Sivikstjärnens sydöstra strand (bilden).

Vandringen börjar på Kungsgården Långvind, går västerut på asfaltvägen tills det efter cirka 1,5 kilometer kommer en grusväg på vänstra sidan, som mynnar ut i Pimsbovägen mot Söderhamn.

Efter 4,5 kilometer tar man av söderut på en kuperad grusväg, som vackert vindlar sig fram till Sivikstjärnen.

Vid Sivikstjärnens sydöstra del ligger jaktstugan, med campingbord lämpligt för rast, 7,5 kilometer från start.

Sedan fortsätter vandringen på grusväg förbi Totjärnen, ut på vägen förbi Byåsen och ut på asfaltvägen vid infarten till Långvindsbruk, därefter österut till Kungsgården Långvind.

Vandringen kräver inte stadiga kängor eller stövlar.

Tre appar – som finns för IOS (Apple) och Android – är bra att ha i mobilen:
Min karta från Lantmäteriet
• Topo GPS
Fornfynd från Riksantikvarieämbetet

Artikelns karta är genererad från Topo GPS. Använd gärna denna app för att säkra att du är på rätt spår under vandringen!

Text och bilder:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 16 januari 2021