🚶🏻‍♀️ Hedningahällan–Stenbo–Stormyra: 13 km

Vandringen ”Heda–Hedningahällan–Stenbo–Tretjärnarna–Stormyra–Heda” är 13 kilometer. Den tar cirka 3.45 timmar, inklusive rast på 15–20 minuter.

Vandringen börjar och slutar vid avtagsvägen till stenåldersboplatsen Hedningahällan, väster om asfaltvägen E 4:an–Långvind. Strax norr om byn Heda – 5,4 kilometer från Kungsgården Långvind – finns avtagsvägen till Gångsjön och stigen till Hedningahällan. En medfaren skylt pekar ut avtagsvägen.

Vandringen går via Hedningahällan, ödebyn Stenbo, Tretjärnarna, Stormyra och Heda.

Vandringsvägen är lätt att följa med hjälp av denna karta eller anvisningarna nedan.

Vandringen är omväxlande grusväg, stig, traktorstig och asfaltväg.

Det finns en iordningställd rastplats – med vindskydd, campingbord och grillplats – vid Tretjärnarna.

Från avtagsvägen norr om Heda vandrar man några hundra meter på en grusväg och når sedan en stig, som efter knappt 2 kilometer kommer till Hedningahällan.

Stigen är relativt tydligt utmärkt, men det gäller att ta av åt norr och skylten om Hedningahällan. På västra sidan av Hedningahällan finns en stege (bild) upp till Hedningahällans topp,

Hedningahällan är en särpräglad klippformation på ungefär 25 gånger 25 meter. För 4 000 år sedan var den en holme i havsbandet. Nu ligger den som en nästan ointaglig bergsklippa sju kilometer från havet och 45 meter över havsytan.

Flera arkeologiska utgrävningar har ägt rum på platsen, men forskarna är inte överens om hur platsen ska tolkas. Den har inte varit en traditionell boplats, för platsen var en mindre klippö i en ytterskärgård, alltså både för liten och för utsatt som stationär bosättning.

Var Hedningahällan en begravningsplats, ättestupa eller fästning? frågade sig tidigare arkeologer. Under senare tid tror forskarna att Hedningahällan var en sälfångststation eller en religiös plats med rituell betydelse.

Från Hedningahällan går vandringen via en traktorstig, där det delvis är sankt i spåren, till en grusväg, varefter vandringen går söderut till ödebyn Stenbo, som man når efter drygt 5 kilometer från start.

Efter Stenbo kommer man till en vägkorsning, tar här österut och fortsätter fram till Tretjärnarna, 8 kilometer från start. Här går det en grusväg norrut, Stenbovägen.

Efter cirka hundra meter ligger en utmärkt rastplats (bild) på västra sidan, med Tretjärnarna nedanför.

Sedan vandrar man tillbaka till vägen man kom från och fortsätta österut. När man kommer fram till Garptjärnsvägen, tar man av åt norr och vandrar förbi Stormyran och Garptjärnen.

Efter 12 kilometer når man asfaltvägen och tar sedan västerut 1 kilometer till parkeringen.

Vandringen kräver inga stadiga kängor eller stövlar.

Tre appar – som finns för IOS (Apple) och Android – är bra att ha i mobilen:
Min karta från Lantmäteriet
• Topo GPS
Fornfynd från Riksantikvarieämbetet

Artikelns karta är genererad från Topo GPS. Använd gärna denna app för att säkra att du är på rätt spår under vandringen!

Text och bilder:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 16 januari 2021