🚶🏻‍♀️ Sivikstjärnen–Sörfjärden–åkern: 13 km

Vandringen ”Kungsgården–Sivikstjärnen–Sörfjärden–Byåsenåkern–Långvindsbruk–Kungsgården” är 12,6 kilometer. Den tar cirka 3.30 timmar, inklusive rast på 15–20 minuter.

Vandringen börjar och slutar vid Kungsgården Långvind i Långvindsbruk.

Vandringen går söder om Långvindsbruk och i kanten av det som var Långvinds by, åkern söder om Byåsen. I Långvinds by fanns sex mantalssatta hemman, noterar Gustav Vasas skattefogdar år 1542.

Vandringsvägen är lätt att följa med hjälp av denna karta eller anvisningarna nedan.

Vandringen är i huvudsak på grusväg, med asfaltväg i början och slutet. Den rymmer också lättvandrad, stiglös terräng längs med Byåsens södra och sydöstra åkerkant, där det finns en bro (bild) över bäcken.

Lämplig plats för rast är jaktstugan vid Sivikstjärnens sydöstra strand eller ett campingbord (bild) vid åkerkanten söder om Byåsen, nära vägen mot Långvinds fritidsområde.

Vandringen börjar på Kungsgården Långvind, går västerut på asfaltvägen tills det efter cirka 1 kilometer går en grusväg söderut, Siviksvägen. Efter totalt cirka 4 kilometer från Kungsgården Långvind kommer man till jaktstugan vid sydöstra Sivikstjärnen, där det finns campingbord och grillplats.

Härifrån går vandringen österut till grusvägen vid Sörfjärden och vidare norrut. Efter cirka 8 kilometer viker man av åt väster på en liten grusväg, som går fram till Byåsens södra åkerkant. Här vandrar man längs åkerkantens södra och sydöstra del, innan en traktorstig tar vid och leder fram till Snäckenvägen, som går till Långvinds fritidsområde. Strax före Snäckenvägen finns en rastplats i form av ett campingbord.

Vandringen tillbaka till Långvindsbruk går – 10 kilometer från start  – via en grusväg, Hedbergsvägen, som mot slutet korsar Långvinds ströms utflöden. Strax öster om Kolmagasinet leder grusvägen ut på asfaltvägen, som går västerut till Kungsgården Långvind.

Vandringen kräver stadiga kängor eller stövlar.

Tre appar – som finns för IOS (Apple) och Android – är bra att ha i mobilen:
Min karta från Lantmäteriet
• Topo GPS
Fornfynd från Riksantikvarieämbetet

Artikelns karta är genererad från Topo GPS. Använd gärna denna app för att säkra att du är på rätt spår under vandringen!

Text och bilder:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 16 januari 2021