🚶🏻‍♀️ Långvinds natur och kultur: 3 km

Vandringen ”Kungsgården–Långvinds natur- och kulturstig–Kungsgården” är 2,7 kilometer. Den tar cirka 1.30 timmar, inklusive rast och tid att läsa informationstavlorna.

Vandringen börjar och slutar vid Kungsgården Långvind i Långvindsbruk.

Vandringen går genom Långvinds bruksmiljö, med betoning på naturen söder om Långvinds ström och herrgårdsdammen men också genom delar av den gamla järnbruksmiljön.

Vandringsvägen är lätt att följa med hjälp av denna karta eller anvisningarna nedan.

Just denna vandring har 17 informativa skyltar längs vägen.

Vandringen är till hälften på asfaltväg och till hälften på stig och grusväg.

Lämplig plats för rast är campingbordet vid herrgårdsdammen, med herrgården i bakgrunden (bilden), cirka 1 kilometer in på vandringen eller på valfri plats i bruksmiljön.

Vandringen börjar på Kungsgården Långvind och går österut på asfaltvägen i lindallén. Efter några hundra meter går en stig söderut, som har en av informationstavlorna där stigen börjar. Tavlorna berättar om Långvind som järn-, jord- och skogsbruk.

Stigen vindlar sig förbi ruinerna av järnbrukets forna mellanhammare och går via en bro över Långvinds ström (bild), öster om den tidigare mellanhammardammen.

På andra sidan strömmen, fortsätter en skogsstig mot öster. Stigen går i en smal skogsremsa mellan strömmen och avverkningsområdet längre söderut. Längs vägen finns många informationstavlor och också ett campingbord nära Långvinds ström.

Stigen leder fram till herrgårdsdammen, med Långvinds herrgård och dess lusthus på en holmen i dammen, åt norr. Sedan vandrar man igenom ruinerna av järnbrukets centrala delar, med allt från masugn och andra produktionsenheter, över flera utflöden från Långvinds ström.

Här öppnar sig också havet i öster och man förstår att järnbruket, när det anlades 1687, låg mycket nära vattnet, som landhöjningen har pressat tillbaka cirka tre höjdmeter.

På andra sidan strömmens utflöden ligger ångsågverket (bild), som tidigare hade en kort järnväg till landsvägen. Här börjar också Långvinds natur- och kulturstig, som man dock kan ansluta till på flera platser.

På norra sidan av landsvägen finns två stora spannmålsmagasin. Åt öster ligger udden, som denna vandring inte för oss till. Här låg tidigare ångbåtsbryggan med stort hamnmagasin, som revs 2020, och flera byggnader som minner om den marina delen av Långvind.

Vägen tillbaka går på asfaltvägen åt väster, förbi bruksarresten, två små vita stugor och förvaltarbostaden på norra sidan vägen, kolhuset, snickeriet – som i dag hyser bland annat ett museum – och bränneriet på södra sidan. Vägen går vidare förbi ladugården i norr, herrgården i söder och brukskapellet i norr.

Sedan tar sista delen av vandringen vid, antingen längs lindallén eller på stengärdesgårdens södra sida, där det finns en stig. I lindallén finns en av Gävleborgs klassiska milstolpar från slutet av sjuttonhundratalet (bild).

Efter knappt 3 kilometer är man tillbaka på Kungsgården Långvind.

Vandringen kräver stadiga kängor eller stövlar.

Tre appar – som finns för IOS (Apple) och Android – är bra att ha i mobilen:
Min karta från Lantmäteriet
• Topo GPS
Fornfynd från Riksantikvarieämbetet

Artikelns karta är genererad från Topo GPS. Använd gärna denna app för att säkra att du är på rätt spår under vandringen!

Text och bilder:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 16 januari 2021