🚶🏻‍♀️ Gångsjön–Garptjärnen: 8 km

Vandringen ”Gångsjön–Garptjärnen” är 8,1 kilometer. Den tar cirka 2.50 timmar, inklusive rast på 15–20 minuter.

Vandringen börjar och slutar vid avtagsvägen till stenåldersboplatsen Hedningahällan, väster om asfaltvägen E 4:an–Långvind.

Strax norr om byn Heda – 5,4 kilometer från Kungsgården Långvind – finns avtagsvägen till Gångsjön och stigen till Hedningahällan. En medfaren skylt pekar ut avtagsvägen.

Vandringen går några hundra meter till Gångsjön. Sedan fortsätter den längs med Gångsjöns södra sida, i huvudsak i stiglöst land, fram till en skogsbilväg och sedan via Trollbomyran ut på allmänna vägen söder om Nora, därefter norrut till avtagsvägen mot Hedningahällan.

Vandringsvägen är relativt lätt att följa med hjälp av denna karta eller anvisningarna nedan.


Vandringen är i huvudsak på grusväg, med asfaltväg på slutet, och en stiglös, svårvandrad terräng i början av vandringen.

Det finns ingen idealisk plats för rast, men den kan förslagsvis ske i någon av de jakttorn man passerar, på bilden det sista jakttornet nära Trollbomyran innan man kommer ut på allmänna vägen.

Från avtagsvägen norr om Heda vandrar man några hundra meter på en grusväg och når sedan en stig söder om Gångsjön.

Stigen går via  tre broar över sjöns utflöde – på bilden ser vi sista bron.

Vid stigens slut  börjar vandringen i stiglös terräng, som leder upp på flera berg.

Denna vandring går mellan sjön och blockterrängen åt öster.

Terrängen är snårig och delvis sank, men det är relativt lätt att orientera sig,

På flera ställen har man härlig utsikt över Gångsjön (bilden nedan).

Sista biten går via en traktorstig fram till en bra grusväg. Den når man efter ungefär en timmes och knappt 2 kilometers vandring, räknat från start.

Väl framme på grusvägen, fortsätter vandringen rakt söderut.

Vandringen går förbi en annan grusväg, som åt öster leder till Garparna. Vår vandring fortsätter lite längre fram åt öster.

Efter knappt 4 kilometer har man Garptjärnen på vägens norra sida.

Efter drygt 5 kilometer kommer man till ett jakttorn, som är lämplig rastplats (bilden) om man inte pausat tidigare.

Sedan är det bara en kort väg kvar till landsvägen.

Här tar asfaltvägen vid, söder om bron över ån, som mynnar ut i Norasjön. Vandringen går nu tillbaka via byarna Nora och Heda till parkeringen vid avtagsvägen till stenåldersboplatsen Hedningahällan och Gångsjön, som man når efter drygt 8 kilometer.

Vandringen kräver stadiga kängor eller stövlar.

Tre appar – som finns för IOS (Apple) och Android – är bra att ha i mobilen:
Min karta från Lantmäteriet
• Topo GPS
Fornfynd från Riksantikvarieämbetet

Artikelns karta är genererad från Topo GPS. Använd gärna denna app för att säkra att du är på rätt spår under vandringen!

Text och bilder:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 7 mars 2021