🚶🏻‍♀️ Fiskgjustjärnen–Noravägen: 9 km

Vandringen ”Kungsgården–Fiskgjustjärnen–Per-Mickelstjärnen–Noravägen–Kungsgården” är 9,3 kilometer. Den tar cirka 3 timmar, inklusive rast på 15–20 minuter.

Vandringen börjar och slutar vid Kungsgården Långvind i Långvindsbruk.

Vandringen går norr om Långvindsbruk, delvis i stiglöst land.

Vandringsvägen är relativ lätt att följa med hjälp av denna karta eller anvisningarna nedan.

Vandringen är i huvudsak på grusväg, med lite asfaltväg i början och slutet, och en stiglös, svårvandrad terräng däremellan.

Det finns ingen idealisk plats för rast, men den kan antingen ske vid Fiskgjustjärnen (bilden) eller vid grusvägens vändplan strax norr om Per-Mickelstjärnen

Vandringen börjar på Kungsgården Långvind, går österut på asfaltvägen tills det efter drygt 1 kilometer kommer en grusväg på norra sidan, Generalsvägen.

Följ vägen norrut och ta efter knappt 3 kilometer av åt öster. Vid vägens vändplan fortsätter söderut en liten stig till fritidshusen vid Gräshålet, men här vänder vandringen.

Vandra tillbaka samma väg, men fortsätt vid Generalsvägen åt nordväst på en mindre grusväg. Efter sammanlagt drygt 6 kilometer, strax norr om Per-Mickelstjärnen, slutar vägen i en vändplan. Här väntar en besvärlig  vandring i blockterräng och snårskog på cirka 40 minuter. Vandringen sker i stiglöst land till Noravägen, där bäcken går mellan Gäddtjärnen och Per-Mickelstjärnen. Under denna del av vandringen gäller det att hålla sig norr om sankmarken i söder och hålla ögonen på appen/kartan.

När man väl kommer ut på Noravägen efter totalt 7 kilometers vandring, fortsätter man denna grusväg åt söder. Vid Långvinds kapell mynnar vägen ut i asfaltvägen, som går tillbaka till Kungsgården Långvind.

Vandringen kräver stadiga kängor eller stövlar.

Tre appar – som finns för IOS (Apple) och Android – är bra att ha i mobilen:
Min karta från Lantmäteriet
• Topo GPS
Fornfynd från Riksantikvarieämbetet

Artikelns karta är genererad från Topo GPS. Använd gärna denna app för att säkra att du är på rätt spår under vandringen!

Text och bilder:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 16 januari 2021