🚲🚶🏻‍♀️ Sivikstjärnen–Sivik–Plågan: 14 km

Vandringen ”Kungsgården–Sivikstjärnen–Sivik–Plågan–Kungsgården” är 14,2 kilometer. Den tar cirka 3.30 timmar, inklusive rast på 15–20 minuter.

Vandringen börjar och slutar vid Kungsgården Långvind i Långvindsbruk.

Vandringen går sydväst om Långvindsbruk på grusvägar till sockengränsen mot Norrala och Söderhamns kommun.

Vägen tillbaka går en östlig väg, delvis på asfaltvägen till Långvinds fritidsområde, på rullstensåsen ovanför det som en gång i tiden var Långvinds by – och där allt som återstår är en stor åker. Här fanns tidigare sex mantalssatta hemman, som Gustav Vasas skattefogdar noterar år 1542.

Vandringsvägen är lätt att följa med hjälp av denna karta eller anvisningarna nedan.

Vandringen är i huvudsak på grusväg, med asfaltväg i början och slutet.

Lämplig plats för rast är jaktstugan vid Sivikstjärnens sydöstra strand eller i anslutning till stugan i viken Plågan (bild), längst söderut på vandringen med kommungränsen cirka hundra meter ut i vattnet.

Vandringen börjar på Kungsgården Långvind, går västerut på asfaltvägen tills det efter cirka 1 kilometer går en grusväg söderut, Siviksvägen. Efter totalt cirka 4 kilometer från Kungsgården Långvind kommer man till jaktstugan vid sydöstra Sivikstjärnen, där det finns campingbord och grillplats.

Härifrån går vandringen fortsatt söderut, tills man kommer till gården i Sivik (bild), med havet som öppnar sig  några hundra meter bort vid en stuga som bokstavligt ligger på sockengränsen.

Strax därefter går stigen till Skärså – här man man alltså fortsätta söderut, över socken- och kommungränsen, och vandra till fiskeläget Skärså.

Skylten (bild) är inte helt lätt att upptäcka, men den finns där i utkanten av den tidigare åkermarken. Ett jakttorn skymtar i bakgrunden, längs stigen över bäcken, som några hundra meter senare mynnar ut i grusvägen till Skärså.

Rastplatsen – om man inte valt att ta tidig paus vid Sivikstjärnen – ligger vid en liten sandstrand vid en stuga i viken Plågan. Kommungränsen till Söderhamn ligger hundra meter ut i havet.

Vägen tillbaka går sedan norrut, för att sedan ta av efter en bäck åt öster, som gör att man kommer ut på asfaltvägen till Långvinds fritidsområde.

Här fortsätter man norrut, längs Byåsen på västra sidan och det som tidigare var Långvinds by. När Gustav Vasas skattefogdar var här 1542, stavades Långvind omväxlande Longuinne eller Longuenne. Ingen av de gamla gårdarna finns kvar, däremot en stor loge (bild) och lada på västra sida av vägen och ett uthus på östra sidan.

Sedan passerar man Mistersmo, där det tidigare låg ett båtsmanstorp, och kommer till slut fram till trevägskorsningen, där man efter totalt nära 14 kilometer tar av åt öster och återvänder till Kungsgården Långvind.

Vandringen kräver inte stadiga kängor eller stövlar.

Tre appar – som finns för IOS (Apple) och Android – är bra att ha i mobilen:
Min karta från Lantmäteriet
• Topo GPS
Fornfynd från Riksantikvarieämbetet

Artikelns karta är genererad från Topo GPS. Använd gärna denna app för att säkra att du är på rätt spår under vandringen!

Text och bilder:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 16 januari 2021