🚲🚶🏻‍♀️ Garptjärnen–Pimsbovägen: 12 km

Vandringen ”Kungsgården–Nora–Garptjärnen–Pimsbovägen–Kungsgården” är 12,3 kilometer. Den tar cirka 3 timmar, inklusive rast på 15–20 minuter.

Vandringen börjar och slutar vid Kungsgården Långvind i Långvindsbruk.

Vandringen går väster om Långvindsbruk, söder om Norasjön, och sedan på vägar längre söderut.

Vandringsvägen är lätt att följa med hjälp av denna karta eller anvisningarna nedan.

Vandringen är dels på asfaltväg i början och slutet av vandringen, dels på grusväg däremellan.

Det finns en bra rastplats i form av ett jakttorn (bilden) ungefär halvvägs i vandringen, i höjd med Brusmyran.

Vandringen börjar på Kungsgården Långvind, går västerut på asfaltvägen tills den efter knappt 5 kilometer kommer till en grusväg på södra sidan, Garptjärnsvägen.

Följ vägen söderut, förbi Garptjärnen, ta vägen österut och sedan söderut förbi Brusmyran. På denna väg finns jakttornet i höjd med kartans Brusmyran.

Vandra vidare söderut till nästa vägskäl, då vandringen går i sydöstlig riktning och mynnar ut på Pimsbovägen. Här ser man på vägskylten, att man vandrat på Gråssjövägen.

När man väl kommer ut på Pimspbovägen, fortsätter man denna grusväg åt nordöst. Strax innan man kommer ut på asfaltvägen, tar man av åt öster på en liten skogsbilväg, som efter totalt cirka 11 kilometer mynnar ut på asfaltvägen. Sedan återstår en kort vandring tillbaka till Kungsgården Långvind.

Vandringen kräver inga stadiga kängor eller stövlar.

Tre appar – som finns för IOS (Apple) och Android – är bra att ha i mobilen:
Min karta från Lantmäteriet
• Topo GPS
Fornfynd från Riksantikvarieämbetet

Artikelns karta är genererad från Topo GPS. Använd gärna denna app för att säkra att du är på rätt spår under vandringen!

Text och bilder:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 16 januari 2021