🚶🏻‍♀️ Sädesmagasinet–Hålldammen: 7 km

Vandringen ”Kungsgården–Västra sädesmagasinet–Hålldammen–Skärvesjön–Byåsen–Kungsgården” är 6,6 kilometer. Den tar cirka 2.10 timmar, inklusive rast på 15–20 minuter.

Vandringen börjar och slutar vid Kungsgården Långvind i Långvindsbruk.

Vandringen går nordväst om Långvindsbruk, delvis i stiglöst land.

Vandringsvägen är relativ lätt att följa med hjälp av denna karta eller anvisningarna nedan.

Vandringen är i huvudsak på grusväg, med asfaltväg i början och slutet, och en relativt lättvandrad, stiglös terräng i början av vandringen.

Lämplig plats för rast är vid Hålldammen (bilden), som är den övre dammen i Långvinds ström – dammen som håller hela sjösystemet.

Vandringen börjar på Kungsgården Långvind, går västerut på asfaltvägen tills det efter knappt 1 kilometer går en stig norrut – vid det stora, röda Västra sädesmagasinet – på en bro över Långvinds ström.

Efter totalt cirka 1 kilometer från Kungsgården Långvind upphör stigen. Nu följer relativt lätt vandring i stiglös mark.

Under denna del av vandringen gäller det att hålla sig öster om sankmarken mot Långvinds ström och hålla ögonen på appen/kartan.

När man väl kommer ut på traktorstigen norr om Hålldammen, tar man söderut och kan sedan njuta av skådespelet i form av forsen ur Hålldammen.

Sedan vandrar man vägen söderut, med en avstickare till den konstgjorda åfåran, som gör att fisken kan vandra förbi dammarna i Långvinds ström till Norasjön. Framme vid asfaltvägen fortsätter man över den på en ny grusväg. Efter totalt 4 kilometer, tar man av åt sydöst.

Sedan går vägen vidare åt norr, förbi Byåsen och ut på asfaltvägen vid infarten till Långvindsbruk, därefter österut till Kungsgården Långvind.

Vandringen kräver stadiga kängor eller stövlar.

Tre appar – som finns för IOS (Apple) och Android – är bra att ha i mobilen:
Min karta från Lantmäteriet
• Topo GPS
Fornfynd från Riksantikvarieämbetet

Artikelns karta är genererad från Topo GPS. Använd gärna denna app för att säkra att du är på rätt spår under vandringen!

Text och bilder:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 16 januari 2021