Tehistoria i Sverige

Teet kommer tidigt till Sverige. Under en tid är Sverige en av Europas ledande tenationer. Under teets storhetstid i Sverige exporterar framför allt Göteborg te till stora delar av kontinenten. Svenska Ostindiska kompaniet (bilden) importerar stora mängder te.

Teet kommer till Sverige 1685. Två köpmän från Göteborg impoterar te från Amsterdam och Hamburg.

Te viktig handelsvara i Sverige
Te blir en viktig handelsvara i Sverige och helt avgörande för Svenska Ostindiska kompaniets existens.

På stadsmuseet i Göteborg (2012) kan man läsa om hur betydelsefullt teet en gång var: ”Te var den viktigaste varan för det Svenska ostindiska kompaniet och grunden för kompaniets ekonomi. Vinsterna var höga och utländska personer investerade gärna i kompaniets tehandel. […] När lasten anlände till Göteborg auktionerades den ut. De största partierna köptes av utländska köpmän som sedan sålde det vidare på den europeiska marknaden.”

Göteborg är en viktig europeisk tehamn under många år.

I modern tid är det ett fåtal länder i Europa, där teet är en framträdande dryck, främst i Turkiet, Storbritannien, Irland och Ryssland, delvis i Polen, Nederländerna, Tyskland, Ukraina, Schweiz, Tjeckien, Slovakien, Sverige, Norge, Österrike och Finland.

Tedrickande minskar  – och ökar igen
Tedrickandet ökar i Sverige på 1700-talet. I Göteborg och andra städer inrättar man speciella tehus. Teet får en bred spridning. Te blir dock aldrig lika populärt som den nya 1700-talsdrycken – kaffe.

I Sverige tar kaffet snart över. I dag är Sverige världens näst mest kaffedrickande land, med Finland i topp.

På museet i Göteborg konstaterar man ”att dricka te blev aldrig lika populärt som att dricka kaffe”.

Från början medicinalväxt
Carl von Linné namnger tebusken 1737, Thea senesis, och publicerar namnet i boken ”Species plantarum” 1753. Han skriver om te i sin ”Örtabok” från 1725.

Carl von Linné kritiserar importen av te. Han anser det vara ett stort ekonomiskt slöseri att importera te från Kina. Han förordar inhemsk teodling och gör flera försök att odla te i Sverige, men klimatet är för kärvt.

Till en början är te en medicinalväxt, såld av apotekare. På 1700-talet blir te en dryck bland andra drycker.

Åter populärt
Under senare år har te fått en renässans i många länder. Det märker man inte minst på framgången för te och scones i olika tappningar.

Även de många, moderna ”kaffehusen” – som Espresso House och Wayne’s Coffee – satsar på te. Och sist, men inte minst, så börjar år 2011 Kungsgården Långvind att servera Afternoon Tea på Hälsingekusten.

Bilden (något beskuren) visar ett av Ostindiska kompaniets fartyg. Ostindiska kompaniet har en storhetstid med import av te.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 9 juli 2023