Väl valda ord om te

Det finns mycket att säga om te. Mycket klokt är sagt genom åren, en del varningsord är också utfärdade.

Vi lånar visdomsord, lovsånger och varningar om te från när och fjärran i ett antal tecitat nedan.

Positivt om te
”Det finns få timmar i livet som är angenämare än den timme, som är ägnad den ceremoni som är känd som eftermiddagste.”

Henry James
amerikansk författare (1843–1916)

”Om du är kall, värm dig med te.
Om du är varm, svalka dig te.
Om du är nedstämd, vederkvicker dig te.
Om du är orolig, lugnar dig te.”

William Gladstone
brittisk premiärminister (1809–1896)

”Ingenting kan jämföras med denna växt. De som använder den är därför befriade från alla sjukdomar och når en extremt hög ålder.”
Nicolaes Tulp
läkare och Amsterdams borgmästare (1593–1674)

”Te – fastän förlöjligat av okänsliga personer och råa sällar – kommer alltid att förbli de intellektuellas favoritdryck.”
Thomas de Quincey
engelsk författare och intellektuell (1795–1859)

”Gud vare tack för te. Vad skulle världen ta sig till utan te? Hur skulle den kunna existera? Jag är glad att jag inte föddes före teet.
Sidney Smith
engelsk präst (1771–1845)

”En förhärdad och inbiten tedrinkare,
Som i åratal druckit te till sina måltider,
Vars tekittel knappt fått tid att svalna,
Som förnöjer sig med te om kvällarna,
Som tröstar sig med te på nätterna
Och som med te hälsar den gryende morgonen.

Samuel Johnson
engelsk författare och språkvetare (1709–1784)

”Teet är gott; det uppfriskar våra trötta sinnen. Det gör tanken klarare och skärper ögats ljus. Därför är det oss en hjälp i våra arbeten och studier.”
Ikkiu
buddhistisk präst, lärare och teceremonimästare (1394–1481)

”Te kräver övning.
Gong fu cha
kinesisk teceremoni

”Det fanns tre högst beklagansvärda företeelser i världen: man fördärvade ungdomen genom felaktig uppfostran, man förringade värdet av god konst genom falsk beundran och man var så okunnig i det rätta handhavandet av te att man rentav förslösade denna utsökta dryck.”
Okakura Kakuzo
japansk vetenskapsman och författare till boken ”The Book of Tea” (1862–1913)

”Vill man ha något som försätter en i ett meditativt och intellektuellt tillstånd är det te som gäller. Om kaffe är heavy metal och AC/DC är te klassiskt och Mozart.”
Henrik Borg
tehandelsägaren Henrik Borg i Dagens Nyheter (2016-10-14)

Varning för te
”Det påskyndar döden hos dem som dricker det, framför allt om de är över 40 år gamla.”
Simon Paulli
dansk läkare, anatom och botanist (1603–1680)

”… fördärvlig för hälsan, hindrar industrin och utarmar grannskapet.”
Jonas Hanway
engelsk upptäcktsresande och filantrop (1712–1786)

”Det finns många som inte kan stå ut med att dricka en enda rätt te utan att omedelbart bli sjuk och få dålig mage.”
John Coakley Lettsome
engelsk läkare och filantrop (1744–1815)

Testrofer på engelska
”Stands the Church clock at ten to three?
And is there honey still for tea?
Från The Old Vicarage, Grantchester
Rupert Brooke
engelsk poet (1887–1915)

”Picture you upon my knee,
Just tea for two and two for tea.

från sången Tea for Two
Irving Caesar
amerikansk låtskrivare och kompositör (1895–1996)

Tecitaten är hämtade ur framför allt böckerna ”The Tea Lover’s Handbook” (Intermedia Press Limited, 1980), med översättningar gjorda av undertecknad, ”Tankar och tips om thé” av Otto Wigardt (LTs förlag, 1971) och olika citatböcker.

Jörgen Bengtson

Uppdaterad 26 april 2023