Klart med nya
Snäckenvägen

Första två tredjedelarna av Snäckenvägen – den enskilda vägen mellan Långvindsbruk och Långvinds fritidsområde – kommer att bli upprustad till fullgod standard. Upprustningen startar i höst.

Trafikverket har beviljat ansökan från Långvinds samfällighetsförening om stöd för att rusta Snäckenvägen. Det var en förutsättning för årsstämmans beslut 2022 om att rusta vägen. Upprustningen tar vid efter det att Trafikverkets entreprenörer har rustat allmänna vägen från Ångersjön till Långvindsbruk, länsväg X 673, där arbetet började i våras och ska vara klart i höst. Bilden visar arbetet med vägen i juni 2022.

Den första delen av Snäckenvägen är 3,3 kilometer. Resterande del fram till fritidsområdet är 1,5 kilometer och blev upprustad 2009. Vägen fortsätter sedan som grusväg till Bastharsviken på Korsholmen.

Snäckenvägen var tidigare en egen vägförening, men fusionerade in i Långvinds samfällighetsförening 2019. Längre tillbaka i tiden var den faktiskt en egen gemensamhetsanläggning inom Långvinds samfällighetsförening, som den alltså åter blev för några år sedan.

Medlemmarna i Långvinds samfällighetsförening ägde drygt 90 procent av andelarna i vägföreningen, när vägsamfällighetsföreningen och samfällighetsföreningen beslutade om fusion. Därför behövdes det inte någon ny lantmäteriförrättning, utan det räckte med ett fusionsavtal, som man skickade in till Lantmäteriet.

Långvind.com har haft flera artiklar om Snäckenvägen under årens lopp: Snäckenvägen går in i Långvinds samfällighetsförening (20 juli 2019), Snäckenvägen blir del av fritidsområdet (14 april 2019), Ingen upprustning av Snäckenvägen (30 juli 2018), Snäckenvägen rustas 2016? (23 juli 2014), Fortsatt rustning av Snäckenvägen (24 maj 2014), Snäckenvägen färdig (15 november 2009) och Snäckenvägens upprustning igång (19 oktober 2009).

Text och foto:
Jörgen Bengtson