Enighet på
Långvindsstämma

Snäckenvägen, som går från Långvindsbruk till Långvinds fritidsområde, har 3,3 kilometer av låg standard. Den blir nu upprustad till ungefär samma standard som resten av vägen har.

Det var det viktigaste beslutet på Långvinds samfällighetsförenings årsstämma den 23 juli 2022.

Under sommaren lever föreningslivet upp i Långvind och många andra platser med sommarboende. Långvinds samfällighetsförenings tidigare två års stämmor har varit coronaanpassade – utomhus i fritidsområdets centrum. Stämman fick en ”coronafortsättning” även detta år, utomhus, med livlig debatt och cirka 105 deltagare.

Tidigare års stämmor har hanterat en rad stridsfrågor i föreningen, bland annat om skogar, vägar, vintervatten, sophantering och återvinningsstation. Men i år var det en lugn stämma, med bara en försöksvotering om utökat strandområde vid badplatsen vid Byhedsjön, som stämman sade ja till.

Totalt behandlade stämman tre gamla motioner, fem nya motioner och ett styrelseförslag; det senare handlade om att köpa mark av Holmen Skog AB runt vattenverket, som står på ofri grund, vilket stämman tyckte var en god idé.

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet och genomförde alla val enhälligt.

Den nya styrelsen består av: Anders Kjällman, ordförande, Sven Sjöberg, Britta Schreiber, Fredrik Sundqvist, Hans Sundin, Gunilla Jansson, Fredrick Berglund, Mats Ekman, Jon Ol-Mårs, Örjan Hellström, Irmeli Eriksson och Anna Birgersson-Dahlberg, de två senare nyval. Mandatperioderna är två år, med hälften som väljs på varje stämma. Jan Evaldsson och Lisa Holst lämnade styrelsen.

Revisorer är fortsatt Anders Järnkrok och Jan Backman, med Elisabeth Hoeflich som omvald ersättare och Britt-Inger Stoltz som ny ersättare.

Valberedningen i form av Ove Nygren, Torbjörn Englund och Carina Ravnsborg blev omvalda, med nyval av Anders Björkman. Ove Nygren fick fortsatt förtroende som sammankallande i valberedningen.

Långvinds samfällighetsförening är störst i Gävleborg och kanske även i Norrland, för ett fritidshusdominerat område. Det ger föreningen muskler och möjligheter, som ordförande Anders Kjällman särskilt underströk.

Ett tydligt exempel på det är att området har en sommarbutik, fyra boulebanor, två tennisbanor, bangolf, flera andra idrottsplaner, tre badstränder, två föreningsstugor, två småbåtshamnar, fiskevatten, stora områden för friluftsliv, vintervatten till alla tomter, optofiber till alla, ansvar för lokala vägar och nu senast också vägen från Långvindsbruk (Snäckenvägen).

För att säkra underhåll av de olika gemensamhetsanläggningarna, beslutade stämman att ligga kvar på samma avgift till föreningen. Avgiften varierar – beroende på bland annat var tomten ligger, om den är bebyggd eller obebyggd, om den som bor på tomten är fritidsboende eller permanentboende – från 2 150 till 7 213 kronor per år; det högsta beloppet var till och med en mindre sänkning.

Bilden visar sommarbutiken, centrum i Långvinds fritidsområde.

Text och foto:
Jörgen Bengtson