Långvinds byalag
väljer om styrelsen

Långvinds byalag är en av många lokala utvecklingsgrupper i Hudiksvall, Hälsingland och Sverige. Byalaget samlar alla utåtriktade aktörer på Långvinds marker – utom den nya ägaren, Holmen Skog AB, som valt att stå utanför.

Långvinds byalag firar i höst sjuårsjubileum. Byalaget vänder sig till enskilda, nätverk, föreningar och företag, som har utåtriktad verksamhet och främjar Långvinds utveckling.

Föreningen har i dag sju medlemmar och välkomnar fler.

Enligt stadgarna ska Långvinds byalag ”samordna ideella föreningars, företags och enskilda personers verksamhet i Långvind samt främja utveckling och näringsliv i Långvind med omnejd”.

Byalaget hade i dag stämma i Långvinds fritidsområde. Stämman valde ny styrelse, där ersättaren Brigitta Hansson lämnar styrelsen efter många års arbete. I övrigt blev det omval på alla poster.

Efter konstitueringen består styrelsen av
• ordförande: Jörgen Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind
• vice ordförande: Carl Erik Tottie, Långvind, Långvinds bruksmiljöförening
• kassör: Pärlennart Larsson, Hudiksvall/Långvind, Långvinds kapellförening
• sekreterare: Agneta Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind /Infopress AB (vald som ersättare)
• ledamöter: Mats Persson, Enånger, Hektar; Anders Kjellman, Uppsala/Långvind, Långvinds samfällighetsförening; Ola Nilsson, Njutånger, ArcMontana
• ersättare: Agneta Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind/Infopress AB; Mats Ekman, Nerja/Långvind, Långvinds samfällighetsförening; Hans Tjernström, Långvind, Långvinds kapellförening;

Revisor fick också förnyat förtroende, Lena Berg Nilsson, Njutånger.

Frågan om valberedning hänsköt stämman till den nya styrelsen.

Föreningen har en fyllig webbplats med elva sidor.. Här berättar föreningen bland annat om vad den gör, Detta jobbar vi med, och vad den har förverkligat, Detta har vi gjort.

Text och foto:
Jörgen Bengtson