Julotta som vanligt
i Långvinds kapell

Både förra året och i år stod Långvinds kapell emot coronapandemin och genomförde Musik i sommarkväll som planerat. Men julottan på annandag jul 2020 gick inte att genomföra på grund av begränsningarna på antal deltagare. I år ser det däremot ut att bli julotta som vanligt igen.

Julottan i Långvinds kapell har blivit inställd två gånger, 2020 på grund av corona och 2011 på grund av storm som gjorde att omkullblåsta träd spärrade  vägen till kapellet.

Senaste samling i kapellet var på alla helgons dag, då det stod öppet fö enskild andakt och ljuständning både inomhus och utomhus. Bilden är från årets tillställning.

Långvinds kapell öppnades i november 1977 efter omfattande renovering. Sedan dess har man firat julotta på annan dag jul, med undantag för 2011, då bara Pärlennart Larsson tog sig till kapellet, och för ett år sedan.

Bilden visar Långvinds kapell alla helgons dag.

Text och foto:
Jörgen Bengtson