Åter julotta
i Långvinds kapell

Ordningen är återställd: julottan återvände till Långvinds kapell 2021. På annandag jul – som är julottedag i Långvind – kom 30 personer. Det är en imponerande siffra med tanke på coronapandemin och osäkerheten om den skulle sätta stopp även för årets otta.

– Vi hade en coronasäkrad julotta, berättar kapellföreningens ordförande Pärlennart Larsson, som hade eldat i kaminen, så besökarna mötte en varm och med sprakande ljud fyllt kapell.

Mats Sandström stod för predikan och Ingrid Svensson för musiken, tillsammans med Enångers kyrkokör. Avslutande julsång var klassiska ”O helga natt”, som börjar med:

”O helga natt, o helga stund för världen
Då Gudamänskan till jorden steg ned
För att försona världens brott och synder
För oss han dödens smärta led
Och hoppets stråle går igenom världen
Och ljuset skimrar över land och hav.”

Julottan i Långvinds kapell har blivit inställd två gånger, 2020 på grund av corona och 2011 på grund av storm som gjorde att omkullblåsta träd spärrade vägen till kapellet.

Långvinds kapell har firat julotta sedan 1977, så kapellet öppnade igen efter omfattande renovering.

Bilden visar Långvinds kapell en vinterdag 2016.

Text och foto:
Jörgen Bengtson