Långvinds byalag formerar sig

Långvind tar efter Lindefallet, Vedmora, Trönö och andra bygder med byalag. I dag konstituerade sig styrelsen för Långvinds byalag och diskuterade konkreta uppgifter för föreningen.

Byalaget ska, enligt stadgarna, ”samordna ideella föreningars, företags och enskilda personers verksamhet i Långvind samt främja utveckling och näringsliv i Långvind med omnejd”. Byalaget är alltså inte en förening för andra föreningar, utan en förening som vill fånga in ett bredare spektrum av aktörer, som innefattar både organisationer, företag och enskilda personer.

Styrelsen valde Jörgen Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind/Infopress AB, till byalagets ordförande och Pärlennart Larsson, Hudiksvall, Långvinds kapellförening, till kassör. I styrelsen i övrigt ingår Carl Erik Tottie, Långvind, Långvinds bruk och Långvinds bruksmiljöförening; Anders Kjällman, Uppsala, Långvinds samfällighetsförening; Mats Persson, Enånger, Långvinds Skog AB; Mikael Pettersson, Uppsala, Sommarbutiken. De flesta ledamöter kommer att få ersättare; än så länge är bara en klar, Lena Berg Nilsson, Njutånger, ArcMontana, för Jörgen Bengtson. Nya ledamöter kan också tillkomma under året.

Det råder inte brist på aktuella frågor för Långvinds byalag. På mötet i dag diskuterade styrelsen vägbelysning i Långvindsbruk, upprustning av resterande delar av bruksmiljön, skyltning längs E4:an, ökad tillgänglighet för rörelsehindrade som vill bada i Långvinds fritidsområde, ställplatser för husbilar och husvagnar, gemensamma aktiviteter, gemensamt agerande mot kommunen och andra offentliga aktörer, gemensam marknadsföring och bidragsansökningar.

Langvinds byalagTio organisationer, företag och enskilda har redan tackat ja till att bli medlemmar i Långvinds byalag. Ytterligare drygt halvdussinet kommer att få erbjudande om medlemskap.

Den nystartade föreningen fick i dag också en egen webbplats, som Långvind.com tillhandahåller och underhåller.

Långvind.com skrev den 6 september om när bylaget bildades, Långvind får byalag, som bilden till höger är från.

text och foto:
Jörgen Bengtson