Långvind får byalag

Långvinds byalag blev i dag verklighet. Byalaget ska samla föreningar, företag och delvis också enskilda i Långvind, Enånger. Syftet med föreningen är ”att bevara och utveckla bruksmiljön i Långvinds bruk samt naturmiljö, kulturmiljö och besöksnäring i Långvind”.

Byalaget ska fungera som en ”paraplyförening”, ungefär som Lindefallets byaråd, Vedmora byalag och andra samlande aktörer för lokalt förenings- och företagsliv. Enligt stadgarna för Långvinds byalag ska föreningen ”samordna ideella föreningars, företags och enskilda personers verksamhet i Långvind samt främja utveckling och näringsliv i Långvind med omnejd”.

Det konstituerande mötet hölls i servicehuset i Långvindsbruk på söndagseftermiddagen, med Carl Erik Tottie som svingade klubban. På plats för att bilda föreningen fanns Carl Erik Tottie från Långvinds bruk och Långvinds bruksmiljöförening, Jörgen Bengtson, Hotell och vandrarhem Kungsgården Långvind, Pärlennart Larsson, Långvinds kapellförening, Anders Kjällman, Långvinds samfällighetsförening, Ola Nilsson och Lena Berg Nilsson, ArcMontana som har forntidsvandringar i Långvind, och Carina Ågren, Långvinds herrgårds kulturförening.

Stämman valde en styrelse bestående av Jörgen Bengtson (sammankallande), Carl Erik Tottie, Pärlennart Larsson, Mats Persson och Anders Kjällman. Stämman gav också styrelsen rätt att välja in ytterligare personer i styrelsen fram till ordinarie årsstämma, för att på så sätt bredda styrelsen. Varje ledamot har personlig ersättare, som respektive organisation eller företag utser.

Stämman valde Carina Ågren till revisor och Ola Nilsson till valberedning.

Langvinds byalag

På bilden ser vi personerna, som i dag bildade Långvinds byalag, från vänster: Ola Nilsson, Lena Berg Nilsson, Carl Erik Tottie, Pärlennart Larsson, Anders Kjällman och Carina Ågren, med Jörgen Bengtson bakom kameran.

Efter konstituering av styrelsen senare i månaden, ska föreningen börja titta på gemensamma frågor för föreningen. Det kan handla om skyltning längs E 4:an, ställplatser för husbilar och husvagnar i Långvind, gemensamma aktiviteter, gemensamt agerande mot kommunen och andra offentliga aktörer och gemensam marknadsföring.

Långvinds byalag välkomnar medlemmar i form av juridiska personer och fysiska personer, som driver ideell verksamhet eller näringsverksamhet. Årsstämman fastställde medlemsavgiften till blygsamma 200 kronor.

text och foto:
Jörgen Bengtson