Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Ny protest mot Telia

Print Friendly, PDF & Email

Protesterna växer mot Telias beslut att lägga ner kopparnätet för fast telefoni i Långvind. Nu kräver Jörgen Bengtson, som driver företag Kungsgården Långvind, att Post- och telestyrelse (PTS) ska stoppa avvecklingen av kopparnätet i Långvind. I juni i år skrev Carl Erik Tottie brev till Telia att boende och företag i området inte accepterar en nedläggning av det fasta telenätet så länge det finns bristande mobiltäckning i området.

Enligt medieuppgift ska Telia klippa kopparledningarna till abonnenterna i Långvindsbruk den 24 september i år.

– Jag har – en vecka innan Telia enligt medieuppgift ska klippa telefonledningen till vår fastighet – inte fått någon skriftlig eller muntlig information från nätägaren Telia om det stundande teknikskiftet. Jag har än mindre fått erbjudande om att ersätta fast telefoni med en mobil tekniklösning, skriver Jörgen Bengtson i brevet till PTS.

– I vår fastighet (Hudiksvall Långvind 1:2) är mobiltäckningen i princip obefintlig. För två av de nationella gsm-operatörerna, Telenor och Tre, har vi ingen signalstyrka alls inomhus. För de två andra nationella operatörerna, Telia och Tele 2, har vi svag eller ingen signalstyrka inomhus, fortsätter han.

Långvind.com har i flera artiklar uppmärksammat Telias planer på att avveckla telefonnätet i Långvind och andra glesbygder.

PTS skriver på sin webbplats, under rubriken Telias teknikskifte, att myndigheten löpande följer upp Telias teknikskifte i täta avstämningsmöten.

”Vi vill förvissa oss om att de berörda hushållen och företagen i god tid får tydlig information om vad Telias teknikskifte innebär och att de erbjuds likvärdiga, fungerande telefonilösningar. PTS har, utöver fortlöpande statusrapporteringar från Telia, under sommaren 2011 fått uppgifter från enskilda abonnenter, kommuner och andra berörda. Vi kan konstatera att det finns anledning för Telia att förbättra situationen för de berörda abonnenterna”, skriver PTS, som den 9 september skickade en skrivelse till Telia med ett antal frågor, som bolaget ska svara på senast den 23 september.

Enligt PTS berör Telias teknikskifte cirka 50 000 abonnenter. Telia påbörjade teknikskiftet 2010 och beräknar att det ska ta fem år.

Telia ska avveckla kopparnätet för fast telefoni i Hudiksvalls kommun i fem bygder, enligt uppgifter i media. Berörda telestationer är Långvind (27 abonnenter) och Grängsjöby (19) i Enånger, Eckelsbo (30) i Delsbo samt Frisbo (25) och Furuberg (12) i Bjuråker.

PTS har ansvar för tillsynen av telemarknaden i Sverige. PTS säger på sin webbplats: ”Vi har ställt krav på Telia att de ska erbjuda en likvärdig telefonitjänst som fungerar väl, att ingen ska drabbas av avbrott och att informationen från Telia ska komma i god tid.”

Mot denna bakgrund kräver Jörgen Bengtson ”att Post- och telestyrelsen ser till att

1. Telia stoppar avvecklingen av kopparnätet för fast telefoni under telestationen Långvind.

2. Telia bygger ut mobiltelefonnätet i Långvind, så det finns inomhustäckning i Långvindsbruk och andra byar under telestation Långvind.

3. Övriga nationella mobiloperatörer i gsm-nätet – Tele 2, Telenor och Tre – bygger ut mobiltelefonnätet så det får inomhustäckning i orter som Långvindsbruk, som har både bofasta invånare och företag.”

Agneta Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv