Långvinds natur- och kulturstig

Långvindsbruk har en vacker och pedagogisk natur- och kulturstig på cirka 1,5 kilometer. Det tar cirka 30 minuter att vandra stigen genom brukets natur- och kulturmiljö, historia och nutid.

Natur- och kulturstigen börjar i Långvinds centrala delar, vid en stor skylt mellan herrgården och Bränneriet med karta, fotografi och text om Långvindsbruk (bilden).

Till vänster om skylten ligger Bränneriet, till höger herrgården och bakom gnisterhuset.

Man kan börja vandringen på flera ställen, men en naturlig start är vid Långvinds kapell, strax före skylten.

Sedan ringlar sig natur- och kulturstigen genom bruket, förbi den moderna servicebyggnaden och halvgamla ladugården till vänster samt Bränneriet, stångjärnsmagasinet och snickeriet – som rymmer två enkla uthyrningsrum och brukets museum – till höger.

Stigen fortsätter förbi två vita stugor med bruksarresten bakom, tar sedan av till höger förbi ångsågverket. Om man fortsätter vägen framåt, når man den maritima delen av Långvind, med två sädesmagasin (härbren) till vänster med patrons sjöbod, beckboden, hamnmagasinet och ångbåtsbryggan till höger och en modern liten gästhamn vid vägens slut.

Åter till huvudstigen, så leder den förbi ångsågverket till vänster och en liten tomtestuga till höger, sedan över Långvinds ströms utflöden och runt eller igenom ruinen av rostugn, masugn och andra byggnader från järnbrukstiden.

Natur- och kulturstigen fortsätter förbi herrgården på en skogsstig söder om Långvinds ström till gamla mellanhammarfallet, där en bro (bilden) tar vandraren över Långvinds ström, genom ruinerna av mellanhammaren (bilden).

Sedan går vandringen vidare på spänger till lindallén och landsvägen nära milstenen (bilden).

Den som vill göra en utflykt till början av ”bruksgatan”, tar vänster och fortsätter förbi Kungsgården Långvind på vänster sida vägen, över Långvinds ström och Kvarngården till höger, för att sedan nå fram till trevägskorsningen.

Vid trevägskorsningen ligger vägen till Långvinds fritidsområde till vänster. Vägen från Långvind till Europaväg 4 ligger rakt fram, med den tidigare folkskolan till vänster och sädesmagasinet till höger.

Sedan fortsätter den allmänna vägen mot nordväst till Ångersjöns rastplats och Europaväg 4. Här, vid Ångersjön, slutar också Långvinds gamla marker.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 juli 2019