Långvinds bruks museum

Långvinds bruks museum samlar föremål från framför allt järnbruksepoken, mest gjutjärns- och smidesföremål.

Museet innehåller också tidstypiska snickeriföremål som hyvelbänk och snickeriverktyg.

Den tredje kategorin föremål omfattar allt som har med Långvind att göra i övrigt. Här finns både föremål från Långvind och föremål med anknytning till verksamheter som förekommit i Långvind. Föremål finns med anknytning till bland annat mejeri, sjöfart, jordbruk och skogsbruk. Utöver detta finns även en del kuriosa med Långvindsanknytning.

Museet håller till i brukets gamla snickeri och målarverkstad, som ligger i anslutning till Bränneriet och Kolhuset.

Museet har en separat fotoutställning i brandstationen.

Enstaka museiföremål finns utställda i främst Bränneriet och Kolhuset.

Museet öppnade på Långvindsdagarna 2006 sedan snickeriet genomgått omfattande renovering 2004–2005.

Museets öppettider är sommartid vanligen i anslutning till musik och andra aktiviteter i Bränneriet/Kolhuset. För visning vid annan tidpunkt, kontakta museiansvarig Hans Ekbrink, telefon 076-819 79 36, eller Mats Persson, telefon 070-97 11 16.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016