Naturreservat
på gång i Långvind

Långvind har ett av länets minsta naturreservat, Snäckens naturreservat. Nu kommer ett betydligt större i Långvind, som Länsstyrelsen Gävleborg arbetar med. Fredagen den 30 augusti 2019 klockan 14 blir det informationsmöte i Kolhuset, Långvindsbruk, om det kommande reservatet.

– Länsstyrelsen i Gävleborg välkomnar allmänheten till information om arbetet med naturreservatsbildning i Långvind. Vi informerar och tar in synpunkter om framtida zon för fiskeförbud samt ändrad fiskereglering, skriver Länsstyrelsen Gävleborg i en inbjudan.

Mötet i Kolhuset är alla välkomna till. Länsstyrelsen kommer att ha tre personer på plats, marinbiolog Peter Nordling, naturvårdshandläggare Martina Kluge och länsfiskekonsulent Nichlas Dahlén.

Länsstyrelsen har under många år arbetat med ett marint naturreservat i Långvind. Den 11 augusti 2014 hade Länsstyrelsen ett informationsmöte om detta på Café Bränneriet i Långvind.

– Under inventeringarna i Långvind har ett område med höga marina och skogliga naturvärden påträffats. För att bevara denna pärla för framtiden arbetar Länsstyrelsen för att bilda ett naturreservat, skrev Länsstyrelsen Gävleborg då i inbjudan.

På mötet fem år får vi veta vad som hänt och hur planerna ser ut nu.

Det då föreslagna reservatet omfattade havsområdet mellan Långvindsbruk och Långvinds fritidsområde och landdelarna av Korsholmen som inte ingår i tomtområden. Kartan visar förslaget till reservat 2014.

– Vad gäller gränserna i kartan har det inte blivit några större förändringar sedan 2014, säger Peter Nordling till Långvind.com.

Jörgen Bengtson
Karta: Länsstyrelsen Gävleborg

Nyheten uppdaterad 14 augusti 2019