Boka boende på Kungsgården Långvind!

Bevakning av tre
hamnar i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Från och med i år blir det bevakning av tre hamnar i Långvinds fritidsområde, Enånger. Den tidigare bevakningen av Saltpannans båthamn utvidgar Långvinds samfällighetsförening till de två andra båthamnarna i området, som ligger i Dragösviken och Svensviken.

Båtstölder blev under 2015 ett växande problem i Långvind, som dessförinnan varit förskonat från detta. Samfällighetsföreningen började därför med kvälls- och nattbevakning 2016. Den blev en stor framgång: båt- och motorstölderna upphörde.

Nu går föreningen vidare med de två andra småbåtshamnarna.

– Solidariteten bland våra medlemmar att ställa upp är stor, skriver Tomas Eriksson, båthamnsansvarig i Långvindsbrevet nummer 1, 2018.

Det finns en ”vaktkur” (bilden) i Saltpannan, där kvälls- och nattbevakande medlemmar kan hålla sig varma och koka kaffe/te.

Långvinds fritidsområde har tre hamnar – med lika många ägare.

• Saltpannan ägs av Långvinds samfällighetsföreningen. Hamnen ligger på mark och vatten, som föreningen arrenderar av Långvinds bruk.

• Svensviken ägs av Långvinds bruk.

• Dragösviken ägs av Dragösvikens brygg- och båtklubb. Hamnen ligger på mark och vatten, som ägs av Långvinds samfällighetsförening.

Långvinds samfällighetsförening har förhandlat fram nytt arrendeavtal med markägarna till Saltpannans båthamn. Arrendeavtalet är kompletterat med en del ordningsföreskrifter för båthamnen och dess närområde. Dessa gäller både för båtägare och tillfälliga besökare. Avtal och ordningsföreskrifter finns på anslagstavlan i Saltpannans hamn.

Långvind.com har haft flera artiklar om båtstölder och båthamnsbevakning i Långvind: Långvind förstärker hamnbevakningen (28 mars 2017), Båthamn under bevakning (15 juni 2016), Bevakning i båthamn (7 maj 2016), Båtvakter till Långvind (24 augusti 2015) och Båtstölder växande problem (10 augusti 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Inger Backman


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv