Boka boende på Kungsgården Långvind!

Långvind förstärker
hamnbevakningen

Print Friendly, PDF & Email

När Långvinds fritidsområde år 2016 började bevaka småbåtshamnen i Saltpannan, upphörde stölderna. Nu utvidgar samfällighetsföreningen bevakningen till de två andra hamnarna i området.

Både hamnen i Svensviken och Dragösviken kommer att bevakas. Det blir en gemensam vaktlista, som styrelsen för Långvinds samfällighetsförening har fastställt.

– Det stämmer. Vi kommer att ha bevakning av alla tre hamnar, säger Anders Kjällman, ordförande för Långvinds samfällighetsförening, till Långvind.com.

Det finns tre hamnar i Långvinds fritidsområdet – Saltpannan, Svensviken och Dragösviken – med tre olika ägare.

• Saltpannan ägs av Långvinds samfällighetsföreningen. Hamnen ligger på mark och vatten, som föreningen arrenderar av Långvinds bruk.

• Svensviken ägs av Långvinds bruk.

• Dragösviken ägs av Dragösvikens brygg- och båtklubb. Hamnen ligger på mark och vatten, som ägs av Långvinds samfällighetsförening.

Båtstölder blev under 2015 ett växande problem i Långvind, som dessförinnan varit förskonat från detta.

Långvind.com har haft fyra artiklar om detta: Båthamn under bevakning (15 juni 2016), Bevakning i båthamn (7 maj 2016), Båtvakter till Långvind (24 augusti 2015), Båtstölder växande problem (10 augusti 2015).

Text och foto:
Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv