Långvind gör avtryck
i Enångersbroschyr

Långvind tar plats även i årets upplaga av broschyren ”Välkommen till Enånger”, där Långvindsbruk och Långvinds fritidsområde har ett uppslag, med kalendarium över alla aktiviteter.

Långvinds aktörer har länge funnits med i den broschyr, som Enångers båtsällskap (EBS) ger ut varje år över Enångers socken. Denna ”Borkafoldern” delas ut till alla permanent- och fritidshushåll. Den finns också där turister rör sig.

I år hade dock Långvinds byalag, med de företag och föreningar som finns bakom byalaget, tänkt avstå från Borkafoldern. Men till slut blev det ett rejält avtryck i Enångersfoldern även i år.

Foldern ”Välkommen till Enånger” har annonser för Kungsgården Långvind och Långvinds kapell och framför allt ett gemensamt kalendarium för de 34 aktiviteter, som Kungsgården Långvind, Långvinds bruksmiljöförening, Långvinds herrgård, Långvinds samfällighetsförening, Långvinds kapellförening och Långvinds byalag genomför 2017.

En separat artikel i broschyren berättar om Långvind.

I broschyrerna ”Jungfrukusten” och ”Välkommen till Enånger” uppträder Långvind gemensamt. ”Jungfrukusten” är en nyhet för i år för Långvind, som tidigare inte varit med i denna broschyr.

Sammanlagt innebär broschyrerna för Jungfrukusten och Enånger att Långvind nu gör ett rejält avtryck på Hälsingekusten och Jungfrukusten, som det lilla järnbruket från svensk stormaktstid inte tidigare har gjort.

Långvind.com hade den 18 maj 2017 en artikel om broschyren ”Jungfrukusten”, Långvind tar plats på Jungfrukusten.

Jörgen Bengtson