Lucia med
hjälp av lotten

Enånger fick sin Lucia 2017, med lottens hjälp. Lottdragningen skedde i dag på Röda korets julbasar i Enångers bygdegård. Lucia 2017 heter Nora Adler och är andra tjejen från vänster. Till hjälp i luciafirandet har hon fyra tärnor, Elin Fridlund, Alicia Sandquist, Maja Andersson och Linn Mika Elfstrand.

Luciatåget dyker upp i Enånger den 9 december och framåt, naturligtvis på luciadagen men också på till exempel Borkas julmarknad den 10 december.

Luciatraditionen är stark i Enånger. I år är det 59:e gången som Enånger har sin lucia. I flertalet kustsocknar i Hälsingland har luciatraditionen gått i graven. Den lever dock i Hälsingekustens två städer, Hudiksvall och Söderhamn.

Lucias förebild var en kvinna från italienska Syrakusa, helgonet Lucia. Hon var en ljusbärare, som led martyrdöden år 304. Den svenska lucian är en blandning av både kristna och förkristna figurer.

Långvind.com har haft många artiklar om luciafirandet i Enånger och på Hälsingekusten: Lucia till Enånger 2017 (25 november 2017), Fortsatt luciafirande i Enånger (15 december 2016), Lucia i sista minuten (9 december 2014), Ingen lucia i Enånger (12 november 2014), Lucia blir av i Enånger (7 november 2013), Brist på luciakandidater (19 oktober 2013), Dåligt luciaintresse (12 november 2012) och Lucia med lottens hjälp (2 december 2010),

Text och foto:
Jörgen Bengtson