Långvind får gästhamn

Långvinds fritidsområde får gästhamn i Saltpannan, där Långvinds samfällighetsförening har sin stora båthamn. Gästande båtägare, som velat lägga till i Gävleborgs största fritidsområde, har inte kunnat göra det, för området saknar gästhamn.

Långvindsbruk har däremot gästhamn sedan 2009 (bilden). Den ligger i anslutning till ångbåtsbryggan och kan ta emot fyra stora båtar. År 2011 fick hamnen toalett (tc). Gästhamnen ger ökat underlag åt Café Bränneriet, som får nya gäster sjövägen.

Nu ska även Långvinds fritidsområde få gästhamn, som kan ge nya kunder till sommarbutiken.

Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening vill skapa en gästhamn i Saltpannan just av det skälet.

– Båtar kan dra hit köpsugna seglare och motorbåtar. Styrelsen försöker sprida kunskap om att Micke har öppet varje dag 10–20 och kommer att erbjuda sjöfarare ankring vid Saltpannan och möjlighet att bunkra varor till båten vid vår butik, skriver föreningens ordförande Anders Kjällman i Långvindsbrevet nummer 1, 2016.

Föreningen kommer att se till att hamn och butik blir utmärkta på sjökort och i andra sammanhang som är viktiga för båtbesökare.

Sommarbutiken har öppet under ungefär två månader. I år är öppningsdagen 18 juni.

Frågan om gästhamn i Långvinds fritidsområde har också varit uppe till behandling i Långvinds byalag, som ställt sig bakom satsningen.

text och foto:
Jörgen Bengtson