Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Rekordmånga hus i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds fritidsområde växer i bebyggda tomter men minskar i bofast befolkning. När samfällighetsföreningen samlas till årsstämma i Långvindsbruk på söndag, kan den räkna in 338 bebyggda fastigheter, tre fler än 2014 och fem fler än 2013.

Flest bor i den äldre delen, etapp 1, med 296 bebyggda och 44 obebyggda tomter. På Korsholmen, etapp 2, finns 42 bebyggda och 57 obebyggda tomter.

Totalt har Långvinds fritidsområde 101 obebyggda tomter. Till detta kommer 209 tomter på Korsholmen, som är avsatta som tomter enligt gällande kommunal plan; ägaren till tomterna, Elisabeth Widmer-Morath, har dock – vad vi vet – inga planer på att sälja eller bebygga tomterna.

Totalt omfattar Långvinds fritidsområde 648 tomter, vilket sannolikt göra det till Norrlands största sammanhållna område med fritidstomter. Även om man bara räknar antalet bebyggda tomter, 338 tomter, kan Långvind mycket väl vara störst.

Antalet bebyggda tomter har på fyra år blivit tolv fler, 338 år 2014 mot 326 år 2011, enligt bokföringen som Långvinds samfällighetsförening för. Den definierar bebyggd tomt som tomt med beviljat bygglov.

Den bofasta befolkningen tillväxt har avstannat och minskat rejält jämfört med för ett år sedan. I dag har Långvinds fritidsområdet 37 folkbokföra invånare mot 49 för ett år sedan. Även 37 bofasta är dock ett imponerande befolkningstal om man jämför med bara fem i början av 1990-talet.

Langvind fiberLångvinds största förändring på årtionden är varken hus- eller befolkningsutvecklingen, utan ledningar av speciellt slag. När året är slut kommer alla tomter att ha vintervattenanslutning och kanalisation för optofiberanslutning (bilden är från vinterns arbete med att ansluta huvuddelen av tomterna till Hudiksvalls stadsnät). Stämman på söndag måste dock säga ja till att ansluta återstående tomter med vintervatten och optofiber innan det kan bli verklighet.

Långvinds fritidsområde var länge ett av få samhällen i Hudiksvalls kommun – utanför kommunens officiella tätorter och småorter – som ökade i folkmängd. Om Långvinds fritidsområde åter börja växa i bofast befolkning, vilket vintervatten och fiber kan bidra till, kan Långvind ta steget in i gruppen av småorter, som har 50–199 invånare i en sammanhållen bebyggelse.

text och foto:
Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv