Boka boende på Kungsgården Långvind!

Ångervecka i Långvinds fritidsområde

Print Friendly, PDF & Email

De som hittills sagt nej till vintervatten i Långvinds fritidsområde, får chans att ångra sig. Fram till 15 december 2013 går det att ändra sitt nej till ja och slippa merkostnaden för att ändra sig senare. En senare ändring innebär nämligen att den enskilda tomtägaren får betala en registeravgift till Lantmäteriet på minst 2 700 kronor.

Lantmäteriet gjorde en vattenförrättning i Långvinds fritidsområde tidigare i år. Förrättningen ska, enligt styrelsens och årsstämmans beslut, inom en treårsperiod ge alla som i dag bara har sommarvatten vintervatten vid tomtgräns. Den som tackade nej till denna möjlighet i samband med förrättningsmötet den 17 juni 2013 och sa ja till fortsatt sommarvatten, får nu ångervecka ända fram till mitten av december.

Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening har kommit överens med Lantmäteriet att låta alla som vill ansluta sig till vintervatten, men tidigare tackat nej, få göra det utan extra registeravgiftskostnader.

– Anmälningar om vintervatten som inkommer till kassören senast den 15 december 2013 kommer inte att belastas med någon registreringsavgift utan behandlas som ingående i årets förrättningsbeslut, berättar föreningen i dag på webbplatsen www.langvind.se. Anmälan ska skickas till kassör Sven Sjöberg, Storsegelgatan 4, Västerås.

I enkäten inför förrättningen sade 100 av dem som inte hade vintervatten att de ville ha det; 120 av sommarvattenfastighetsägarna sade nej.

Alla i Långvinds fritidsområde etapp ett, som i dag inte har vintervatten, kommer att få betala det nya vintervattennätet. Det är kostnadsberäknat till 7,5 miljoner kronor. De som har valt vintervatten får betala 1 500 kronor per fastighet och år i 15 år; de som valt fortsatt sommarvatten får betala 1 050 kronor per fastighet och år. Till detta kommer sedan sedvanlig årsavgift för vatten, som varierar beroende på om man har vintervatten eller sommarvatten.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv