Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Havsbebyggelse i Långvindsbruk?

Print Friendly, PDF & Email

Hudiksvalls kommun öppnar i sin nya översiktsplan för havsnära boende vid Långvindsfjärden nordöst om Långvindsbruk. I juni 2008 fastställde kommun den nya översiktsplanen.

Stadsarkitekt Mats Gradh, hur går det med planerna på tomter med havsutsikt i Långvind?

– Det finns stöd i översiktsplanen för ett ganska stort tomtområde mellan Generalsvägen och Långvindsfjärden. Översiktsplanen är en kommunal viljeinriktning. Nu är det upp till markägaren att agera, som måste höra av sig med begäran om detaljplan, säger han till Lagnvind.com.

Om markägaren, Långvinds bruk, vill stycka av tomter med utsikt över Långvindsfjärden är kommunen beredd att ge grönt ljus för det. Från 1 juli 2009 gäller nya strandskyddsbestämmelser, som gör att det går att stycka av tomter närmare hav och sjöar än tidigare i Hälsingland.

Hur stort område kan kommunen då tänka sig att öppna för exploatering?

– Vi har avsatt ett stort område, utan att ange hur många tomter det kan bli, säger Mats Gradh.

Innebär det att kommunen kan godkänna allt från 10 till 100 tomter i en detaljplan?

– Ja, det är möjligt, svarar stadsarkitekten.

De viktigaste kraven kommunen ställer för att godkänna en detaljplan är att vatten- och avloppsfrågorna är lösta, vilka de är i Långvindsbruk.

Bollen ligger nu hos Långvinds bruk och familjen Tottie.

Förutom Långvind pekar kommunen ut fyra andra havs- eller sjönära områden för permanent- eller fritidshusbebyggelse: Finnickaviken och Bässesjön (Lindefallet) i Enånger, Saltviks udde i Idenor och Fönebo vid Norrdellens strand i Bjuråker.

Alla fyra områden är privatägda. Översiktsplanen gör det möjligt för markägarna att exploatera områdena, förutsatt att kommunen godkänt en detaljplan för området.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv