Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Långvind får fiberbyar?

Print Friendly, PDF & Email

Kan Långvind bli Hudiksvalls nästa fiberoptiska by, där modern och framtidssäker optofiberkabel ersätter Telias gamla telefonledningar? Ja! Efter torsdagens möte med Fiberstaden AB på Bränneriet, Långvindsbruk, talar det mesta för det.

Fiberstadens verkställande direktör Magnus Larsson har siktet inställt på att dra fiber till alla hushåll och företag i Långvindsbruk och i förlängningen kanske också Långvinds fritidsområde. I fritidsområdet måste dock de boende längs en väg eller stig ta ansvar för grävning längs vägen.

Fiberstaden är alltså beredd att erbjuda en ”fiber-till-hemmet-lösning” istället för att använda telefonledningen sista biten.

– Historiskt har vi använt teleledningen sista vägen från telestationen. I Långvind är vi intresserade av att gå på fiber direkt, säger Magnus Larsson.

Christer Hedberg, projektledare för fiber till Långvind, var också med på mötet i Långvind. Han bekräftar att Fiberstaden planerar för ett teknikutrymme i sommarbutikens förråd och gärna går direkt på fiber istället för omvägen via telefonledning.

Det är elnätsbolaget Fortums arbete med att stormsäkra ledningar, som ger nya bredbandsöppningar. Fortum ska gräva ner elledningen in i Långvindsbruk och till flera transformatorstationer i Långvinds fritidsområde. Det öppnar i sin tur för att Fiberstaden lägger ner fiberkabel i samma grävning.

– Vi är beredd att ta ett helhetsgrepp med fiber i fritidsområdet om intresset är tillräckligt stort, säger Magnus Larsson.

Han vill dock inte specificera hur stort intresset måste vara i antal anslutningar eller anslutningsgrad.

I Långvindsbruk är det dock ingen tvekan om vad som gäller: fiber till alla fastighetsägare som vill ha det.

Fibern har en engångskostnad på 12 500 kronor inklusive moms. Fiberstaden står för håltagningen i yttervägg, dragning av fiber från tomtgräns in i hus, kundutrustning i huset där man ansluter dator, telefon och tv samt montering av kundutrustningen. Det enda fastighetsägaren behöver ombesörja är grävning av ett cirka 60 centimeter djupt dike från tomtgräns till husets väggliv.

Fibermötet på Bränneriet valde två arbetsgrupper, som kommer att arbeta vidare med fiberfrågan i Långvindsbruk respektive Långvinds fritidsområde. Bruksgruppen består av Mats Persson och Jörgen Bengtson, fritidsområdesgruppen av Björn Bergström och Lennart Sundberg.

Fiberstaden är ett öppet nät med konkurrerande tjänsteleverantörer. I dag har Fiberstaden sju leverantörer av internet, fyra av telefoni och fyra av tv. Billigaste internettjänsten kostar 169 kronor per månad. Mer information om dessa finns på www.bredbandsvaljaren.se.

En annan nyhet som Fiberstaden presenterade på mötet i Långvindsbruk är att det blir nedgrävd fiberkabel hela vägen från gamla E 4:an, via Ångersjön och Myra till Långvindsbruk. Fortum ville ha så mycket betalt för att hänga upp stadsnätets fiberkabel i kraftledningsstolparna att det blev i stort sett lika billigt att plöja eller gräva ner egen fiberledning längs vägen.

Markförlagd fiberkabel har fördelen att det blir lättare att ansluta hus längs vägen och att Fiberstaden får full kontroll över ledning och ledningsväg. Från Långvindsbruk till Långvinds fritidsområde blir det dock samarbete med Fortum, som kommer att gräva ner elledningen på denna sträcka.

Fiberdragningen ska vara klar senast i oktober, men det kan gå fortare.

Tidigare har Fiberstadens föregångare, Hudiksvalls stadsnät, bara gått förbi telestation i ett enda samhälle och dragit fiber till alla, Lindefallet. Nu kan Långvindsbruk blir nummer två och kanske Långvinds fritidsområde nummer tre.

I ett samhälle, Hålsjö, har Fiberstadens föregångare dragit fiber till alla, men här anslöt man senare även telestationen för att nå ut till dem som låg utanför tätorten.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv