Forntidsvandring Rödhälle skans

Följ med på guidad vandring till Rödhälle skans på Örängesnäset i Njutånger och få en inblick i maktens landskap under järnålder och medeltid ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Har området varit centrum för ett okänt hövdingadöme i Njutånger?

Kungsgården Långvind erbjuder forntidsvandring till Rödhälle skans på Örängesnäset, Njutånger, för grupper på minst sex personer som bokar en vandring.

Ciceroner är ArcMontanas kunniga arkeologer, Ola Nilsson och Lena Berg Nilsson.

Vi samlas vid klockstapeln vid Njutångers kyrka, där våra arkeologer inleder med en kort sammanfattning kring de fornlämningar som indikerar makt i Hälsingland under järnålder och medeltid.

Efter denna inledning tar vi oss med bil till Rödhälle skans på Örängesnäset, där vi ser på lämningarna efter en fornborg och diskuterar vad just denna kan ha fyllt för funktion och till vilken tid den hör. Är Njutånger en av Norrlandskustens viktigare platser under yngre järnålder och tidig medeltid? Fanns där ett okänt hövdingadöme?

Vi återvänder därefter till klockstapeln vid Njutångers kyrka. Vi avslutar med en berättelse om detta maktens landskap och dess betydelse baserad på de fornlämningar som funnits, finns och kanske kommer att upptäckas kring Njutångersfjärdens och Enångersfjärdens forntida utbredningsområden.

Mot slutet av vandringen dukar vi upp medhavd matsäck.

Vandringen tar cirka 2,5 timmar – inklusive fikapaus – kräver stadiga skor och kläder efter väder.

Pris per person för guidning: 100 kronor.

Betalning: kontant eller swish 123-538 42 43 (Infopress AB).

Förhandsbokning: Kontakta Kungsgården Långvind!

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 25 februari 2024