Boka boende på Kungsgården Långvind!

Långvinds upphov
belagt med förbud

Print Friendly, PDF & Email

Upphovet till Långvinds bruk, ålfisket, är belagt med fiskeförbud i tre sammanhängande månader. Havs- och vattenmyndigheten (HAV) föreslår att de svenska yrkesfiskarna i Östersjön inte ska få fiska ål under tre valfria månader mellan 1 september 2018 och 31 januari 2019.

Det första privilegiebrevet för Långvind handlar om ålfiske. År 1670 får bergmästare Albrekt Behm – helt eller delvis ägare till fyra järnbruk i Gästrikland – rätt till ålfiske i denna del av Hälsingland, ”vid en ström Långvinden benämnd”, som det närmast poetiskt står skrivet i privilegiebrevet. Ål- och laxfiske var kungliga privilegier.

År 1687 får en annan bergmästare, Petter Svedberg, tillsammans med Magnus Blix den äldre, borgmästare i Söderhamn och faktor vid gevärsfaktoriet, privilegiebrev för att anlägga en masugn och hammare med två härdar i Långvind. Men det är en annan historia.

Ålfisket lade i någon form grunden till dagens Långvindsbruk. Bakgrunden till ålfiskeförbudet är att Europeiska Unionen (EU) har beslutat om nya regler för att skydda den hotade ålen. HAV:s förslag går nu ut på remiss, med planerat beslut i maj 2018.

De nya reglerna omfattar alla EU-vatten i Nordostatlanten, inklusive Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Förbudet omfattar inte fiske efter ål som är mindre än 12 centimeter, fiske efter ål i Medelhavet eller fritidsfiske efter ål.

– Den europeiska ålen utgör ett och samma bestånd och är i dag klassad som akut hotad av bland annat Artdatabanken. Sverige har sedan tidigare infört omfattande fiskeregleringar för att reducera fisket och stärka skyddet för ålen på olika sätt, säger Ingemar Berglund, avdelningschef på HAV, i ett pressmeddelande (13 april 2018).

– Vår bedömning är att åtgärden kommer ge mycket liten effekt på beståndet som helhet och dess möjlighet till återhämtning, oberoende av när perioden införs i Sverige, säger Ingemar Berglund.

År 2007 infördes ett generellt förbud för fiske efter ål i Sverige. Undantag från fiskeförbudet är personer som bedriver yrkesmässigt fiske med stöd av särskilt ålfisketillstånd och fiske i vissa inlandsvatten. Den svenska förvaltningen har lett till att ålfångsterna sedan 2007 minskat med cirka 80 procent.

Jörgen Bengtson
Bild: Pixabay


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv