Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Ny skötselplan för Snäcken

Print Friendly, PDF & Email

Snäckens naturreservat i Långvinds fritidsområde har fått ny skötselplan. Den innebär små förändringar mot tidigare.

– Naturen i området kommer även i fortsättningen att till större delen få utvecklas fritt utan skötsel. Vid behov kommer vi att utföra viss röjning av vresrosor samt av gran om den hotar att tränga ut tallarna, säger Kristina Persson, biolog på Länsstyrelsen Gävleborg, i ett uttalande.

Karaktäristiskt för Snäcken är att landområdet är täckt med gammal och lågvuxen tallskog. Här finns tallar i alla åldrar upp till åtminstone 300 år. De äldsta tillhör troligen den första generationen träd efter landhöjningen.

Ut mot stranden glesnar skogen. Här tar öppna klapperstensfält vid. Snäckens sten- och sandstränder är värdefulla som häckningsplats för flera kustfågelarter.

Till reservatet hör också Snäckenviken, som är grund och relativt opåverkad av människan. Snäckenviken har fint, klart vatten. Här finns en intressant och artrik bottenvegetation med många ovanliga arter, exempelvis hårslinga, hårnating och skruvnating.

Snäcken blev naturreservat 1978. Marken ägs av Långvinds samfällighetsförening.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv